Ik ben het niet eens met de hulp voor mijn kind

Soms ben je het niet eens met de hulp die een hulpverlener voorstelt. Bijvoorbeeld als je denkt dat de hulp niet goed is voor jou of je kind. Het is belangrijk om te laten weten dat je het er niet mee eens bent. Hoe kun je dat doen?

Praat erover met de hulpverlener

Het kan gebeuren dat de voorgestelde hulp voor je kind niet past bij wat jij wilt. Of dat je het nut er niet van inziet. Dan heeft de hulp geen zin en helpt het niet. Jij weet hoe jouw leven en dat van je kind eruitziet, wat wel en niet werkt. Daarom is het goed om te praten met de hulpverlener. Laat weten waarom je het er niet mee eens bent en leg uit waarom. Het is handig om duidelijk te hebben waarom je het er niet mee eens bent.

Je kunt verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld:

Je begrijpt niet goed wat de hulp precies inhoudt

Wie gaat jou of je gezin helpen? Hoe vaak? Hoelang duurt de hulp? Moet je ervoor betalen? Wat gebeurt er precies tijdens de hulp? Als je hier te weinig informatie over hebt, is het belangrijk om met de hulpverlener te praten, zodat je een beter idee krijgt van de hulp.

Je vindt dat de voorgestelde hulp het probleem niet oplost

Hebben jij, je kind en de hulpverlener goed gepraat over wat er precies aan de hand is? Is duidelijk wat wel en niet goed gaat? Hoe ernstig zijn de problemen? En kunnen vrienden of familie misschien helpen? Het is belangrijk dat jij en de hulpverlener het eens zijn over wat er aan de hand is en wat je wilt veranderen. Als dat niet duidelijk is, wordt het moeilijk om hulp te kiezen die bij jou en je kind past.

Je hebt praktische bezwaren

Misschien ben je het wel eens met de soort hulp, maar niet met hoe het allemaal moet gebeuren. Bijvoorbeeld omdat de hulp tijdens schooltijd plaatsvindt. Of omdat je ver moet reizen. Misschien kunnen jullie samen naar oplossingen zoeken.

Je wilt helemaal geen hulp voor je kind en vindt het ook niet nodig

Als ouder ben jij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welzijn van je kind. Jij beslist dus zelf of je kind hulp krijgt, en welke hulp dat is. Kinderen vanaf 12 jaar mogen hierover meebeslissen en moeten toestemming geven voor hulp. Vanaf 16 jaar heeft een jongere geen toestemming meer nodig van zijn ouders. Overleg hierover met je hulpverlener en leg waarom je hulp niet nodig vindt.

Je hebt weinig vertrouwen in de hulp of bent teleurgesteld in eerdere hulp

Misschien heb je al veel verschillende mensen gehad die wilden helpen, maar volgens jou heeft niets echt gewerkt of iets veranderd. Je denkt dat nieuwe hulp ook niet zal helpen. Vertel dan over jouw ervaringen en waarom je het moeilijk vindt om nieuwe hulp te accepteren.

Het voelt gewoon niet goed

Je weet eigenlijk niet zo goed waarom je het er niet mee eens bent. Ook dan is het goed om erover te praten. Misschien kunnen jullie samen ontdekken wat er precies aan de hand is en waarom je je zo voelt.

Tips voor het gesprek met de hulpverlener

  • Bereid het gesprek goed voor. Schrijf op wat je wilt bespreken.
  • Vertel wat je wel graag wilt en bedenk zelf oplossingen.
  • Vertel ook hoe je je voelt. Bijvoorbeeld dat je boos, bang, verdrietig of gefrustreerd bent.
  • Vraag of iemand met jou mee wil gaan naar het gesprek, bijvoorbeeld een familielid of vriend. Je kunt ook vragen om een vertrouwenspersoon van Jeugdstem.

Als de hulpverlener zich zorgen maakt over je kind

Het kan gebeuren dat jij geen hulp wilt, maar dat de hulpverlener zich grote zorgen maakt over jouw kind. Dan kan de hulpverlener een melding doen bij Veilig Thuis. Als dat nodig is, kan Veilig Thuis de Raad voor de Kinderbescherming vragen om onderzoek te doen. Uit dat onderzoek blijkt dan of er verplichte hulp moet komen. Lees hier meer over: Met wie krijgt een gezin te maken bij zorgen over de veiligheid?

Misschien staat jouw kind al onder toezicht, Dan mag de jeugdbeschermer beslissen over de hulp. Maar het is ook dan belangrijk om te blijven praten met de hulpverlener. Zo blijf je betrokken bij de hulp en kun je je kind zo goed mogelijk steunen.

Juridisch advies of ondersteuning

Als je juridisch advies wilt, bijvoorbeeld over je rechten, kun je terecht bij:

Juridisch Loket van de RijksoverheidKinder- en Jongerenrechtswinkel

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders