Afspraken over contact met familie en terug naar huis gaan

Als je ergens anders gaat wonen, maak je afspraken over het contact met je ouders, broers en zussen. Je praat met je ouders en hulpverleners hoe vaak en op welke manier je ze spreekt en ziet. Ook spreken jullie af wat er nodig is om weer thuis te kunnen wonen.

Contact met familie

Als je niet meer thuis kunt wonen, is het belangrijk om jouw ouders, broers en zussen regelmatig te blijven zien of spreken. Tenminste, als jij dat zelf wilt en prettig vindt. Het is goed om aan je hulpverlener te vertellen wat jij belangrijk vindt. En wat je nodig hebt om op een fijne manier contact te hebben met jouw familie. Je hulpverlener moet luisteren naar wat iedereen hierin belangrijk vindt.

De afspraken die je hierover met elkaar maakt, komen in een omgangsregeling. Hierin staat hoe jullie de komende tijd contact met elkaar houden. Bijvoorbeeld met wie en hoe vaak je elkaar gaat bellen. Of wie je in het echt gaat zien en hoe vaak en waar dat gebeurt. Maar ook of er bij die ontmoetingen begeleiding moet zijn. De afspraken komen ook te staan in een hulpverleningsplan. Soms bepaalt de rechtbank wat hierin staat.

Kan ik weer thuis wonen?

In het hulpverleningsplan, dat je samen met je hulpverlener en ouders maakt, staan jullie doelen en hoe jullie daaraan gaan werken. Je hulpverlener houdt deze met jou en je ouders in de gaten. Voordat je teruggaat naar huis, is het belangrijk dat je thuissituatie verbeterd is zodat je weer thuis kunt wonen. Iedereen moet hiervoor gewerkt hebben aan de doelen die in het hulpverleningsplan staan, met de nodige hulp of behandeling.

Als er thuis niet genoeg veranderd is en jij niet terug naar thuis kunt, kan de kinderrechter besluiten dat je niet meer opgroeit bij je eigen ouder(s). Daarvoor luistert de kinderrechter naar jou, je ouders en hulpverleners. Als je het niet eens bent met een besluit van de kinderrechter, dan kun je vanaf 12 jaar zelf bezwaren laten horen.

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren