Richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Veilig opgroeien bij je eigen ouders samen met broertjes en zusjes is het beste voor kinderen. Toch kan dit niet altijd en dan moet een kind tijdelijk ergens anders wonen. Een uithuisplaatsing is een zeer ingrijpende beslissing, voor het kind, de ouders én voor de jeugdprofessional. Het is een uiterste middel, als andere oplossingen niet voldoende hebben geholpen om de thuissituatie te verbeteren.

Deze richtlijn ondersteunt jeugdprofessionals bij het beslissen over het wel of niet uit huis- en terugplaatsen. Ook helpt de richtlijn om de situatie van het kind zorgvuldig te beoordelen en uithuisplaatsingen zo veel mogelijk te voorkomen door tijdig effectieve interventies in te zetten. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Autorisatie: 
BPSW, NIP en NVO
In beheer bij: 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
Publicatie: 

Lees de richtlijn