Wat als ik niet meer thuis kan wonen?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het beter is dat je niet thuis woont. Samen met jouw ouders wordt dan gezocht naar een plek waar je voorlopig kunt wonen.

Redenen uithuisplaatsing

Bij problemen thuis wordt eerst alles geprobeerd om te voorkomen dat je ergens anders moet wonen. Veilig opgroeien in je eigen gezin is het beste voor je. Dit lukt alleen niet altijd. Bijvoorbeeld wanneer:

Wie beslist dat je (tijdelijk) niet thuis woont?

Het is soms beter als je even op een andere plek woont. Dit kan vrijwillig zijn of in opdracht van de kinderrechter. 

  • Bij een vrijwillige uithuisplaatsing besluiten jouw ouders met jou en een hulpverlener dat het beter is dat jij tijdelijk ergens anders gaat wonen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je ouders de opvoeding niet aankunnen. 
  • Je wordt in opdracht van de kinderrechter uit huis geplaatst als het thuis niet veilig voor je is en de hulp die jullie kregen daar niet voldoende hielp.

Lees op de pagina Ik heb hulp nodig meer over hoe je kunt vertellen wat jij belangrijk vindt en hoe je je stem kunt laten horen.

Wonen in een pleeggezin of gezinshuis

We vinden het in Nederland belangrijk dat je 'zo thuis mogelijk' opgroeit. Dat betekent dat je na een uithuisplaatsing terechtkomt in een woonsituatie die lijkt op een gezin. Daarvoor bestaan er pleeggezinnen en gezinshuizen. Je kunt daar blijven zo lang als dat voor jou nodig is. In een gezinshuis wonen kinderen en jongeren tot 21 jaar. De gezinshuisouders begeleiden hier meerdere kinderen met soms ingewikkelde problemen. Dat is hun werk waar ze voor zijn opgeleid.

In een pleeggezin leef je zoals een kind in een gezin. Je pleegouders zorgen voor jou. Meestal hebben ze daarnaast een baan. Soms wonen in het gezin ook eigen kinderen of andere pleegkinderen. Helaas zijn er te weinig pleeggezinnen. Daardoor komen kinderen en jongeren soms toch op een andere plek terecht dan eigenlijk het beste voor hen zou zijn, zoals in een residentiële instelling.

Wonen in een residentiële jeugdhulpinstelling

Soms kun je niet in een pleeggezin of gezinshuis wonen. Er is misschien geen plek vrij of de problemen die spelen passen daar niet. Bijvoorbeeld als je gedragsproblemen hebt waardoor je vaak erg boos wordt of jezelf of anderen pijn kunt doen. Dan is het misschien beter om in een woon- of behandelgroep van een residentiële jeugdhulpinstelling te wonen. Hier wonen kinderen en jongeren in groepen die begeleid worden door pedagogisch medewerkers.

Er bestaan verschillende vormen van residentiële jeugdhulp: kamertraining, leefgroepen gericht op opvoeden en opgroeien, behandelgroepen voor bepaalde problemen, crisisopvang en gesloten jeugdhulp. Meestal wonen jongens en meisjes bij elkaar. Er zijn ook leefgroepen voor alleen meisjes of jongens. De meeste kinderen en jongeren gaan naar een school in de buurt. Maar het kan ook dat de school op het terrein van de instelling staat. Je ouders, broers en zussen kunnen op bezoek komen. En soms kun je in de weekenden naar huis.

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren