Waar kom ik terecht als ik uit huis word geplaatst?

Als je niet meer thuis kunt wonen, verhuis je soms naar een pleeggezin. Dit kan tijdelijk zijn. Je gaat dan terug naar huis als je ouders weer goed voor je kunnen zorgen. Maar sommige kinderen wonen lang in een pleeggezin. Wat kun je verwachten als je naar een pleeggezin gaat?

Hoe kom ik in een pleeggezin terecht?

Bij een uithuisplaatsing wordt eerst gekeken of je bij iemand kunt wonen die je kent. Dat kan een familielid of iemand uit je omgeving zijn. Bijvoorbeeld uit de buurt of via school. Als het niet lukt om iemand te vinden, zoekt een pleegzorgorganisatie naar een pleeggezin dat bij jou past. De mening van jou en je ouders is hierin belangrijk. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om hier rekening mee te houden. Maar dat lukt niet altijd. Misschien zijn er in jouw omgeving geen pleegouders te vinden. Dan moet je naar een ander dorp of andere stad verhuizen. De kans bestaat dat je ook naar een andere school moet. Dat hoeft niet altijd slecht of vervelend te zijn. Soms is het juist beter om van buurt en school te veranderen.

Kennismaken met het pleeggezin

Meestal maak je eerst kennis met het pleeggezin. Behalve als je snel thuis weg moet. Dit is een crisisplaatsing en dan leer je het pleeggezin pas kennen als je daar woont. Bij de kennismaking kun je de pleegouders van alles vragen. Ook leer je dan de andere kinderen van het gezin kennen, als deze er wonen. Een hulpverlener helpt je om je thuis te voelen bij het pleeggezin. Bij hem of haar kun je ook terecht met vragen en zorgen. 

Verhuizen naar een pleeggezin

Bij de verhuizing naar het pleeggezin neem je eigen spullen mee. Denk aan foto's, kleren, een fiets en andere dingen die je nodig hebt of fijn vindt. Meestal neem je geen bed of kast mee. Die hebben de pleegouders wel. Verhuizen naar een pleeggezin is een grote stap. Je gaat weg uit je vertrouwde omgeving. Ook heeft het pleeggezin misschien andere regels en gewoonten dan jij gewend bent. Dat is wennen. Het is niet gek als je na de verhuizing boos of verdrietig bent, of dingen niet snapt. Praat erover met jouw pleegouders of hulpverlener en vertel hoe je je voelt. Dat lucht op. En misschien hebben ze tips die helpen.

Contact met je ouders en andere mensen

Met jouw hulpverleners, ouders en pleegouders maak je afspraken over hoe vaak en waar je je ouders gaat zien. Het kan ook zijn dat de kinderrechter dat bepaalt. Je kunt met de hulpverleners, je ouders en je pleegouders ook afspreken of je naar een sportclub gaat en hoe je jouw vrienden of opa en oma kunt blijven zien.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heb je vragen over het wonen in een pleeggezin? Stel ze aan jouw hulpverlener. Voor jongeren in pleegzorg bestaat het netwerk JongWijs. Daarin helpen en ontmoeten jongeren elkaar om de pleegzorg te verbeteren.

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren