Pleegzorg

In een pleeggezin of gezinshuis woont een kind zo lang als nodig is. Dat gebeurt als de eigen ouders niet voor hun kind kunnen zorgen. In een pleeggezin leeft een kind zoals in andere gezinnen. De pleegouders zorgen vrijwillig voor een kind. In een gezinshuis begeleiden gezinshuisouders een kind. Dat is hun werk, ze zijn ervoor opgeleid. In een gezinshuis wonen meestal kinderen met ingewikkelde problemen. Een pleeggezin of gezinshuis is er voor kinderen en jongeren tot 21 jaar.

Uitgelicht