Pleegzorg

Als ouders niet voor hun kind kunnen zorgen, kan een kind in een pleeggezin worden opgevangen. In Nederland wonen ruim 22 duizend kinderen in pleeggezinnen. Hoe zorg je als professional voor een plaatsing op maat? Hoe kunnen pleegouders en ouders samenwerken? En hoe is het om in een pleeggezin te wonen, voor het pleegkind én pleegbroers en -zussen? Vind hier antwoorden, ervaringsverhalen en achtergronden.

Uitgelicht