Pleegzorg

Als ouders niet voor hun kind kunnen zorgen, kan een kind in een pleeggezin worden opgevangen. In Nederland wonen ruim 21 duizend kinderen in pleeggezinnen. Hoe zorg je als professional voor een plaatsing op maat? Hoe kunnen pleegouders en ouders samenwerken? En hoe is het voor kinderen om in een pleeggezin te wonen? Vind hier antwoorden, ervaringsverhalen en achtergronden.

Uitgelicht