Initiatieven voor eigen kinderen

Pleegzorgaanbieders hebben diverse initiatieven ontwikkeld om eigen kinderen van pleegouders te ondersteunen. Op deze pagina zie je een overzicht.

Online module Eigen Kinderen

Wat is het?

Deze online module kunnen pleegouders samen met hun eigen kinderen doorlopen. De module biedt informatie over een onderzoek naar wat een plaatsing betekent voor de eigen kinderen en uitspraken van eigen kinderen hierover. Pleegouders ontdekken hoe de positie van hun kinderen is in hun pleeggezin en waar hun kinderen eventueel tegenaan lopen.

Hoe wordt het ingezet?

Pleegouders en eigen kinderen doen samen een test om duidelijk te krijgen hoe kinderen de pleegzorgsituatie beleven. Pleegouders krijgen tips van hun eigen kinderen. Daarnaast biedt de module opdrachten en ervaringsverhalen.

Organisatie: Augeo

Meer informatie

Pleegzorg: 5 online modules voor pleegouders

Het Gezinsgesprek

Wat is het?

Een gezinsgesprek tussen pleegouders en hun eigen kinderen waarin aandacht is voor ieders positie en ervaringen.

Hoe wordt het ingezet?

De betrokken pleegzorgwerker kan aan de hand van de handleiding een gezinsgesprek voeren met pleegouders en de eigen kinderen. In het gezinsgesprek gaat de aandacht uit naar beleving en het zijn van een pleeggezin. Het gezinsgesprek is erop gericht dat gezinsleden met elkaar tot eigen oplossingen komen. Het gezinsgesprek stimuleert differentiatie van de verschillende gezinsleden waardoor er ruimte komt voor de eigenheid in ervaringen van de gezinsleden.

Organisatie: entrea lindenhout

Meer informatie

Marieke Klein Entink, beleidsadviseur en onderzoeker pleegzorg, m.kleinentink@entrealindenhout.nl

Film Eigen kinderen van pleegouders

Wat is het?

Een film die is ontwikkeld voor bewustwording bij jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers.

Hoe wordt het ingezet?

Deze film kan ingezet worden tijdens de voorbereidingscursus. De ervaring leert dat de film ook gedurende plaatsingen ingezet wordt. Dit biedt pleegouders en eigen kinderen de ruimte om in gesprek te gaan over de impact van de pleegzorgplaatsing.

Organisatie: entrea lindenhout

Meer informatie

Film Eigen kinderen van pleegouders

Marieke Klein Entink, beleidsadviseur en onderzoeker pleegzorg, m.kleinentink@entrealindenhout.nl

Pleeggezin, het grote geheel

Wat is het?

Een whitepaper op basis van praktijkonderzoek.

Hoe wordt het ingezet?

Over de betekenis van een pleegzorgplaatsing voor het pleegkind, de ouders en de pleegouders is veel bekend. Maar hoe kunnen we beter kijken en luisteren naar de eigen kinderen van pleegouders? Hoe zorgen we ervoor dat we, het liefst al zo vroeg mogelijk, een goed beeld hebben van hoe het met ze gaat? Hoe ze zich voelen, en hoe ze de goede plek vinden in de veranderde gezinssituatie?
De whitepaper is een samenvatting van de zoektocht naar antwoorden op deze belangrijke vragen. Die zoektocht is nog niet klaar, maar de eerste belangrijke stappen zijn gezet.

Organisatie: entrea lindenhout

Meer informatie

Whitepaper Pleeggezin, het grote geheel

Marieke Klein Entink, beleidsadviseur en onderzoeker pleegzorg, m.kleinentink@entrealindenhout.nl

Praatplaat

Wat is het?

Een praatplaat als visuele ondersteuning bij het gesprek met het pleeggezin, met aandacht voor het hele gezin en dus ook de eigen kinderen, hun rol, dingen die lastig zijn en hoe ieder hiermee omgaat. De tekeningen geven een leidraad voor het gesprek en een gesprekshandleiding geeft instructies en onderbouwing voor het gesprek voor de pleegzorgbegeleider.

Hoe wordt het ingezet?

De pleegzorgbegeleiding kan aan de hand van de praatplaat in gesprek gaan met het gezin, waardoor meer zicht ontstaat op copinggedrag, patronen, risicogedrag en gewenste ondersteuning.

Organisatie: Youké

Meer informatie

Marjolein Split, msplit@youke.nl

Praktijkonderzoek Eigen kinderen van pleegouders

Wat is het?

Uit eerder onderzoek van onder anderen Ingrid Höjer (2013) bleek dat eigen kinderen de verwachting voelen dat zij een goed voorbeeld moeten geven en een begripvolle en ondersteunende rol moeten aannemen binnen het pleeggezin. Hun inzet is belangrijk voor het laten slagen van de plaatsing. Youké heeft in 2018 en 2019 een kwalitatief praktijkonderzoek gedaan naar het copinggedrag van eigen kinderen van pleegouders en het handelen van de pleegzorgbegeleider.

Organisatie: Youké

Meer informatie

Whitepaper Eigen kinderen van pleegouders

Het uitgebreide onderzoeksverslag is op te vragen bij Marjolein Split, msplit@youke.nl

Cola-en-chipsavonden

Wat is het?

Een laagdrempelige bijeenkomst voor eigen kinderen van pleegouders om onderling ervaringen uit te wisselen. Voor jongeren vanaf 12 jaar. We hebben priklimonade en chips. Op aanvraag van de jongeren zelf kunnen thema's besproken worden. Aan het einde van de avond is er ook een goodiebag.

Hoe wordt het ingezet?

Vigere organiseert ongeveer drie keer per jaar een avond, indien nodig online. Het doel is te benadrukken dat eigen kinderen belangrijk zijn voor pleegkinderen, de pleegzorgorganisatie, hun eigen ouders et cetera. Ook koppelt Vigere soms een ervaren eigen kind aan een onervaren eigen kind, om elkaar te ondersteunen.

De uitnodiging gaat via persoonlijke berichten aan reeds aangemelde kinderen van pleegouders en via de nieuwsbrief, Facebook en de site van Vigere.

Organisatie: Vigere

Meer informatie

Vigere Pleegzorg: medewerker van het pleegouderbureau Hiske van Wanrooij, hiskevanwanrooij@vigere.nl,  en pleegzorgwerker Jasper Jansen, jasperjansen@vigere.nl

Podcasts Engage the Village

Wat is het?

In de eerste podcast vertellen eigen kinderen wat opgroeien met een pleegbroer of een pleegzus voor hen betekent. De verhalen gaan over vriendschap, veranderingen en veerkracht.

In de tweede podcast blikken 18+-jongeren terug op het opgroeien met pleegkinderen. Ze vertellen over de mooie en de lastige kanten en hoe het je vormt.

Organisatie: Vitree

Meer informatie

Sylvia Huisman, s.huisman@vitree.nl

Therapeutisch familiespel Mijn gezin en ik

Wat is het?

'Mijn gezin en ik' is een therapeutisch familiespel waarmee het hele gezin spelenderwijs bij de behandeling wordt betrokken.

Hoe wordt het ingezet?

Aan de hand van vragen, rollenspellen en creatieve opdrachten worden kinderen en ouders bij de behandeling betrokken. Zo kunnen belangrijke gezinsthema's op een ontspannen, maar gestructureerde wijze worden besproken. Therapeuten gebruiken het spel tijdens de diagnostische fase of tijdens behandeling van een gezin.

Voordat een professional dit spel kan gebruiken is een cursus nodig.

Organisatie: Levvel

Meer informatie

Het spel

Voor vragen: Monique Kampschuur, m.kampschuur@levvel.nl.

Boek Als broers en zussen

In 12 dubbelinterviews vertellen 24 jongeren van 14 tot 20 jaar over hun ervaringen. Eigen kinderen komen aan het woord samen met hun pleegbroer of -zus. De verhalen laten zien dat je broers en zussen kunt zijn, maar ook kunt worden. De interviews worden gevolgd door een inhoudelijk hoofdstuk.

Kennis over de verbondenheid tussen broers en zussen kan bijdragen aan de voorlichting en begeleiding van adoptie- en pleegouders. Jongeren kunnen herkenning vinden in de verhalen van lotgenoten. Auteurs: Femmie Juffer, Lindy Popma en Monique Steenstra

Als broers en zussen, uitgeverij Lecturis/DATO

Foto Hoda Yamani

Hoda Yamani

medewerker inhoud