Selectie in pleegzorg: de criteria

In 2011 zijn in overleg met alle pleegzorginstellingen landelijke kwaliteitscriteria opgesteld waaraan pleegouders moeten voldoen. Alle pleegzorgaanbieders in Nederland hebben zich aan deze criteria gecommitteerd, evenals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jeugdzorg Nederland.

Criteria voor pleegouders

De criteria om pleegouders te worden, zijn:

 • Een van de pleegouders is minimaal 21 jaar oud.
 • De pleegouders en alle inwonende kinderen van 12 jaar en ouder hebben een verklaring van geen bezwaar gekregen van de Raad voor de Kinderbescherming.
 • Een pleegouder biedt ondersteuning bij de uitvoering van het hulpverleningsplan en staat open voor de begeleiding door de pleegzorgorganisatie.

Daarnaast zijn er ook kwaliteitscriteria voor het handelen van pleegouders:

 • Zij bieden een veilige leefomgeving aan een pleegkind.
 • Zij bieden openheid en duidelijkheid.
 • Zij helpen kinderen en jongeren een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen.
 • Zij helpen kinderen en jongeren hun gedrag te veranderen, zonder hen te beschadigen.
 • Zij kunnen samenwerken en het opvoederschap delen.
 • Zij kunnen inschatten welke uitwerking het pleegouderschap op de eigen situatie heeft.

Tot slot kunnen pleegzorgaanbieders ook aanvullende eisen stellen aan pleegouders. Die aanvullende eisen bepalen de pleegzorgaanbieders zelf.

Twee aandachtspunten in de screening:

 • Ook netwerkpleeggezinnen worden gescreend op geschiktheid.
 • Bij een tekort aan pleegouders moeten de selectiecriteria worden gehanteerd.

Review en factsheet

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. Een uitgebreide samenvatting daarvan kun je lezen in de review Selectie, voorbereiding en matching in pleegzorg: wat werkt?

De factsheet Selectie, voorbereiding en matching in pleegzorg: wat werkt? geeft een praktische vertaling van deze kennis voor de beroepspraktijk.

Foto Hoda Yamani

Hoda Yamani

medewerker inhoud