Voorbereiding pleegzorg

Het pleeggezin wordt door de pleegzorgaanbieder goed voorbereid op de komst van een kind met een traumatische voorgeschiedenis. Een veelgebruikte training voor de voorbereiding en screening van aspirant-pleegouders is Samenwerking Teamgeest Aspirant Pleegouders (STAP).

Onderzoek naar de STAP-training laat een voorzichtig positief resultaat zien. De onderzoekers concluderen dat drie thema's een prominente plek moeten krijgen in zowel de voorbereiding als de begeleiding van pleegouders:

  • Probleemgedrag van pleegkinderen.
  • Het eigen opvoedgedrag van pleegouders.
  • Omgang met de ouders van het pleegkind.

In het landelijke Kwaliteitskader voor voorbereiding en screening van aspirant-pleegouders staat omschreven hoe het voorbereidingstraject voor aspirant-pleegouders er globaal uit ziet. Pleegouders krijgen:

  • Een schriftelijk informatiepakket.
  • Deelname aan een voorlichtingsbijeenkomst.
  • Deelname aan een voorbereidingsprogramma.
  • Huisbezoeken.
  • Een schriftelijke rapportage over hun geschiktheid.
  • Een definitieve inschrijving.

Review en factsheet

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. Een uitgebreide samenvatting daarvan kun je lezen in de review Selectie, voorbereiding en matching in pleegzorg: wat werkt?

De factsheet Selectie, voorbereiding en matching in pleegzorg: wat werkt? geeft een praktische vertaling van deze kennis voor de beroepspraktijk.

Lees ook

Foto Hoda Yamani

Hoda Yamani

medewerker inhoud