Matching pleegkinderen en pleeggezinnen

Het zorgvuldig matchen van pleegkinderen en pleeggezinnen is een belangrijke voorspeller van goede pleegzorguitkomsten. 

Een goede match is afhankelijk van de interactie tussen een aantal factoren:

  • De vraagstelling van het pleegkind.
  • De opvoedingskwaliteit en het opvoedingsklimaat van de pleegouders.
  • De verwerking van de uithuisplaatsing door de ouders en hun houding hiertegenover.

Methodisch matchen

Matchen in pleegzorg vraagt maatwerk; er is niet één formule die elke match succesvol maakt. Wel zijn er concrete adviezen die professionals helpen om het matchingsproces zo goed mogelijk uit te voeren. Die adviezen zijn samengebracht in de methodiek Methodisch matchen, die is gebaseerd op theoretische en praktische kennis en getoetst in de praktijk.

Methodisch matchen is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Informatieverzameling en -verstrekking is een voorwaarde voor een goede match.
  • Het doel van de match is een stabiele, onvoorwaardelijke opvoedrelatie.
  • De opvoedings- en ontwikkelingsbehoeften van het pleegkind staan centraal.
  • Ouders krijgen een rol die past bij hun mogelijkheden en de behoeften van hun kind.
  • Binnen het matchingsproces is er aandacht voor de gehechtheid van het kind en een goede interactie tussen alle betrokkenen.
  • Als de match niet optimaal is, moet de inzet van hulp op maat het risico van afbreuk verminderen.

Het Handboek Methodisch Matchen leidt de professional stap voor stap door de methodiek heen. Het handboek bevat veel achtergrondinformatie en is nuttig om jaarlijks door te nemen. Daarnaast is er een Tool Methodisch Matchen, gebaseerd op het handboek. De tool is bruikbaar als je bezig bent met een match.

Review en factsheet

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. Een uitgebreide samenvatting daarvan kun je lezen in de review Selectie, voorbereiding en matching in pleegzorg: wat werkt? De factsheet Selectie, voorbereiding en matching in pleegzorg: wat werkt? geeft een praktische vertaling van deze kennis voor de beroepspraktijk.

Lees ook

Foto Hoda Yamani

Hoda Yamani

medewerker inhoud