Begeleiding van eigen kinderen

Veel 'eigen kinderen' in pleeggezinnen ervaren een pleegbroer of -zus als iets positiefs. Maar leven in een pleeggezin zijn brengt ook uitdagingen mee. Dit maak je vast mee in de praktijk.

In een literatuurstudie van Nederlands en internationaal onderzoek over de ervaringen van eigen kinderen in het pleeggezin, komt dit ook naar voren.

Wat vraagt pleegzorg van de eigen kinderen

Eigen kinderen moeten de tijd en aandacht van hun ouders delen met hun pleegbroer of -zus, vertellen ze. Ook voelen ze zich soms verantwoordelijk voor het pleegkind en gaan ze zichzelf wegcijferen. Maar het moeilijkste vinden ze als het pleegkind uit het gezin vertrekt.

Adviezen die onderzoekers én kinderen geven om eigen kinderen beter te ondersteunen:

 • Geef informatie en uitleg over pleegzorg en het pleegkind.
 • Zorg voor sociale steun van hun ouders en van professionals.
 • Geef ze de gelegenheid om andere eigen kinderen te ontmoeten in steungroepen.
 • Zet een training op voor eigen kinderen, onder meer over het ontwikkelen van een goede strategie voor het omgaan met stress.

De rol van de pleegzorgbegeleider

Als je bovenstaande adviezen vertaalt naar de rol van pleegzorgbegeleiders, dan helpt het eigen kinderen als jij:

 • Hen ziet, met hen praat en naar hen luistert als jij hen bezoekt.
 • Hun unieke rol en bijdrage erkent.
 • Hen betrekt bij het pleegzorgproces en de besluitvorming.
 • Hen informeert over wat pleegzorg inhoudt, over het pleegkind en over de reden als het pleegkind uit het pleeggezin weggaat.
 • Hen ondersteunt bij moeilijke situatie, bijvoorbeeld door daarover te praten of door het organiseren van ontmoetingen met andere eigen kinderen.

Video's

In drie video's vertellen elf kinderen van pleegouders over hun ervaringen met pleegzorg: wat er veranderde toen ze een pleegbroer of -zus kregen, hoe ze omgaan met hun pleegbroer of -zus en welke onderwerpen opluchten als je ze bespreekt. Ook geven ze tips aan anderen. De video's zijn geproduceerd door de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut.

Video 1: Dingen die thuis veranderen

Wat verandert er thuis als er een pleegbroer of pleegzus komt? Eigen kinderen van pleegouders vertellen hoe het is om een pleeggezin te zijn.

Videobeschrijving

Wat verandert er thuis als er een pleegbroer of pleegzus komt? Eigen kinderen van pleegouders vertellen hoe het is om een pleeggezin te zijn.

Video 2: Omgaan met een pleegbroer of -zus

Hoe ga je om met een pleegbroer of pleegzus? Hoe help je hem of haar om zichzelf te zijn in jullie gezin? En wat doe je als het pleegkind iets vertelt aan jou, maar niet aan je ouders? Eigen kinderen van pleegouders vertellen hun tips.

Videobeschrijving

Hoe ga je om met een pleegbroer of pleegzus? Hoe help je hem of haar om zichzelf te zijn in jullie gezin? En wat doe je als het pleegkind iets vertelt aan jou, maar niet aan je ouders? Eigen kinderen van pleegouders vertellen hun tips.

Video 3: Dingen die opluchten als je ze bespreekt

Wat helpt je om te gaan met de komst van een pleegkind? Voel je je verantwoordelijk voor je pleegbroer of pleegzus en hoe ga je daarmee om? Eigen kinderen van pleegouders vertellen wanneer het oplucht om dingen te bespreken met anderen.

Videobeschrijving

Wat helpt je om te gaan met de komst van een pleegkind? Voel je je verantwoordelijk voor je pleegbroer of pleegzus en hoe ga je daarmee om? Eigen kinderen van pleegouders vertellen wanneer het oplucht om dingen te bespreken met anderen.

Stress door een pleegzorgplaatsing

Eigen kinderen ervaren soms stress bij een pleegzorgplaatsing. Dat kan verschillende oorzaken hebben:

 • Machteloosheid: ze worden niet betrokken bij het pleegzorgproces;
 • Conflicten: het pleegkind gedraagt zich agressief of maakt veel ruzie;
 • Verlies: kinderen voelen verdriet en zorgen als het pleegkind het pleeggezin verlaat;
 • Veranderingen: er zijn regelmatig veranderingen en verstoringen in het gezinsleven;
 • Gebrek aan voorbereiding en teleurstelling: het leven als pleeggezin sluit niet aan bij de verwachtingen die kinderen hadden of bij het beeld dat hen is voorgehouden.

Omgaan met stress

Kinderen kunnen strategieën inzetten om met die stress om te gaan. Ze nemen bijvoorbeeld emotioneel of fysiek afstand van de pleegzorgplaatsing. Of ze komen ertegen in opstand. Er zijn ook kinderen die goed kunnen omgaan met hun stress en emoties, en die ze goed kunnen uiten.

Literatuurstudie Eigen kinderen van pleegouders

Foto Hoda Yamani

Hoda Yamani

medewerker inhoud