Eigen kinderen van pleegouders

Literatuurstudie

Het Nederlands Jeugdinstituut en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen deden een literatuurstudie van Nederlands en internationaal onderzoek naar hoe eigen kinderen het leven als pleeggezin ervaren. Veel 'eigen kinderen' in pleeggezinnen ervaren een pleegbroer of -zus als iets positiefs, zo bleek. Een pleeggezin zijn, brengt echter ook uitdagingen met zich mee.

Eigen kinderen moeten de tijd en aandacht van hun ouders delen met hun pleegbroer of -zus, vertellen ze. Ook voelen ze zich soms verantwoordelijk voor het pleegkind en gaan ze zichzelf wegcijferen. Een van de moeilijkste aspecten van het leven als pleeggezin is het vertrek van het pleegkind uit het gezin.
 

Omslag Eigen kinderen van pleegouders
Titel: 
Eigen kinderen van pleegouders. Literatuurstudie
Auteur: 
Ditters, Y. en M. Gardeniers
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
28
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie