Lerende beweging pleegzorg

De jeugdsector is in ontwikkeling. Dat geldt ook voor de pleegzorg. De vragen van kinderen, jongeren en ouders, de maatschappelijke opgaven en de wijze waarop het jeugdveld is georganiseerd, geven richting aan de ontwikkeling van pleegzorg. Het voortdurend leren en ontwikkelen zijn belangrijke elementen in het vormgeven van kwalitatief goede pleegzorg.

Lerende beweging

De lerende beweging is de verzameling van alle initiatieven en ontwikkelingen die het bieden van kwalitatief goede pleegzorg ondersteunen. Aanvullend daarop organiseren het Nederlands Jeugdinstituut, Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen een aantal activiteiten om die beweging te ondersteunen.

De lerende beweging pleegzorg richt zich op professionals, beleidsmakers, ouders en pleegouders en alle mensen die direct of indirect verbonden zijn aan pleegzorg.

Leernetwerken

In leernetwerken leren, reflecteren, proberen en ontdekken deelnemers samen hoe verandering en vernieuwing kan worden gerealiseerd op specifieke thema's. Momenteel zijn dat deze leernetwerken:

  • Voorkomen van breakdown
  • Netwerkpleegzorg
  • Gedeeld opvoederschap
  • Kennis en ontwikkeling pleegouders

Kennis toepassen in de praktijk

Ook helpen we bij het toepassen van kennis in de praktijk, door het organiseren van brainstorm- en dialoogsessies en het ontwikkelen van bijvoorbeeld tools en webinars. In alle activiteiten sluiten we aan op vragen en dilemma's uit de praktijk.

Resultaten

De kennis die wij verzamelen en de resultaten die we behalen, verwerken we in ons kennisdossier over pleegzorg. Ook delen we dit via andere kanalen.

Meedoen?

Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen en resultaten van deze beweging? Ontvang je graag de nieuwsbrief of zou je graag een actieve rol willen hebben in een van de activiteiten? Meld je dan hieronder aan, waarbij je toestemming geeft om de informatie met jou te delen.

Ik volg graag de lerende beweging pleegzorg

Nieuwsbrieven van de lerende beweging

Nieuwsbrief november 2022Nieuwsbrief mei 2022Nieuwsbrief oktober 2021Nieuwsbrief juli 2023

Initiatiefnemers

Dit is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen.

Logo NJi
Logo Jeugdzorg Nederland
Logo NVP
Harmke Bergenhenegouwen