Lerende organisaties

Hoe krijgen we transformerend leren in ons DNA?

De decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 heeft ervoor gezorgd dat veel organisaties zich hadden te verhouden tot een zeer veranderende omgeving waarin de ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen geboden moest worden. Het Nederlands Jeugdinstituut merkt dat dit een zoektocht is die op verschillende manieren wordt ingevuld. Om hierover praktijkkennis te verzamelen, volgden we een jaar lang vier organisaties die zich inspannen om een (meer) lerende organisatie te worden. Op die manier hopen zij het hoofd te bieden aan de grootschalige veranderingen die gaande zijn.

Vergroten van het leren en leervermogen

Een lerende organisatie is een organisatie die bewust gericht is op het vergroten van het leren en het leervermogen van medewerkers en de organisatie als geheel. Daarnaast brengt een lerende organisatie groepen en medewerkers met elkaar in verbinding. Dit gebeurt op zo'n manier dat er continue verandering ontstaat op individueel, groeps- en organisatieniveau in de richting van de gewenste opbrengsten van de organisatie.

Hoe krijgen we transformerend leren in ons DNA?

Een lerende organisatie is geen doel op zich. Het gaat deze organisaties erom zo goed mogelijk aan te sluiten bij datgene wat de samenleving van hen vraagt: de juiste hulp bieden aan kinderen en gezinnen. En het gaat ze erom daar zelf voldoening of plezier uit te kunnen halen. Dit is niet alleen van belang tijdens een transformatie, maar ook daarna. Er zullen namelijk altijd veranderingen zijn waartoe een organisatie zich te verhouden heeft. Professionals gaven aan tijdens deze verandering behoefte te hebben aan richting, houvast, autonomie en groei. Belangrijke elementen hierbij zijn het formuleren van een gemeenschappelijke visie en het stimuleren van persoonlijk meesterschap. 

Omslag essay Lerende organisaties
Titel: 
Lerende organisaties. Hoe krijgen we transformerend leren in ons DNA?
Auteur: 
Runia, J., P. van Viegen en J. ter Wee
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
23 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie

 • Leren van casuïstiek

  Leren van casuïstiek

  Professionals

  Casusonderzoek geeft de mogelijkheid te leren van andermans ervaring. In de publicatie Leren van casuïstiek leggen we uit wat je kunt leren van casussen.

 • Samen leren in complexe situaties

  Samen leren in complexe situaties

  Professionals
  Beleidsmakers

  Gezinnen met complexe problematiek krijgen vaak hulpverlening. In deze publicatie lees je meer over de verschillende ervaringen met deze hulpverlening.