Samen leren in complexe situaties

Ervaringsverhalen - een tussenrapportage

Hulpverlening bij kinderen en gezinnen met complexe problematiek draagt niet altijd bij aan het gewenste resultaat, namelijk dat kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien. De levensverhalen van  jongeren en hun ouders en ervaringsverhalen van professionals kunnen verhelderen waarom dat zo is.

In deze publicatie lees je het levensverhaal van Denise en haar moeder. Het verhaal gaat in op hun leerervaringen en die van de betrokken professionals. Je leest ook over de leerervaringen van Maria Lubbersen, directeur van Jeugd en Gezinsteam Lelystad, en haar collega's. Zij nam met het Nederlands Jeugdinstituut het initiatief voor leerbijeenkomsten in Lelystad over samenwerking bij complexe casuïstiek.

Omslag Samen leren in complexe situaties
Titel: 
Samen leren in complexe situaties. Ervaringsverhalen - een tussenrapportage
Auteur: 
Snijder, M.
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
22 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie

 • Een lerend netwerk starten

  Een lerend netwerk starten

  Professionals

  Deze publicatie beschrijft hoe professionals een lerend netwerk kunnen opzetten en hoe ze duurzame veranderingen kunnen stimuleren binnen hun netwerk.

 • Lerende organisaties

  Lerende organisaties

  Professionals

  De decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 is door organisaties verschillend opgepakt. Het Nederlands Jeugdinstituut volgde vier organisaties. Lees meer.

 • Leren van casuïstiek

  Leren van casuïstiek

  Professionals

  Casusonderzoek geeft de mogelijkheid te leren van andermans ervaring. In de publicatie Leren van casuïstiek leggen we uit wat je kunt leren van casussen.