Handboek Methodisch Matchen

Matching van langdurig uithuisgeplaatste jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis

Een stabiele plaatsing in een pleeggezin of gezinshuis begint met een goede start: adequate matching tussen de opvoedings- en ontwikkelingsbehoeften van het kind of de jongere en de mogelijkheden van de pleeg- of gezinshuisouders. Veel factoren beïnvloeden de matching en in elke individuele situatie is het samenspel anders.

Een literatuuronderzoek en een praktijkinventarisatie waren de basis voor de ontwikkeling van de methodiek Methodisch Matchen. De methodiek is in 2015 en 2016 uitgeprobeerd in de praktijk en op basis van de opgedane ervaringen bijgesteld. Eind 2020 is het Handboek Methodisch Matchen geactualiseerd op basis van de uitkomsten van het onderzoek Jouw Gezin, Mijn Zorg, gericht op wat werkt in de samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders in gezinshuizen. Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede.

Het handboek beschrijft de uitgangspunten van de methodiek en behandelt stap voor stap het proces van matching. De methodiek is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut, ADOC en het Gezinspiratieplein.

Omslag Handboek Methodisch Matchen
Titel: 
Handboek Methodisch Matchen. Matching van langdurig uithuisgeplaatste jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis
Auteur: 
Spoelstra, J., M. de Baat, G. ter Meulen en A. Vinke
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
20 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie

In de Tool Methodisch Matchen zijn alleen het stappenplan matching en de checklists uit het handboek opgenomen:

Download de tool