Hoe ervaren eigen kinderen een pleegzorgplaatsing?

De eigen kinderen van de pleegouders zijn vaak belangrijk voor het wel of niet slagen van een plaatsing in een pleeggezin. Maar ouders en professionals hebben niet altijd genoeg aandacht voor hun rol en behoeften. Het NJi verzamelt ervaringsverhalen van kinderen die een pleegbroer of -zus kregen.

Ieder kind ervaart de komst van een pleegkind in het gezin anders. Op deze pagina staan de ervaringen van Joanne, Samuel en Julia. Hun verhalen bieden handvatten voor professionals en pleegouders, maar ook voor kinderen uit een pleeggezin. 

Video

Bekijk ook de de video op Pleegzorg.nl waarin Daan en Thijs vertellen over hun ervaring: 

Foto Hoda Yamani

Hoda Yamani

medewerker inhoud