Eigen kinderen van pleegouders: geen vergeten groep

Of een pleegzorgplaatsing slaagt, is voor een belangrijk deel afhankelijk van de eigen kinderen van pleegouders. Maar voor hun rol en behoeften is niet altijd voldoende aandacht bij professionals en pleegouders. Het Nederlands Jeugdinstituut en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen hebben drie video's gemaakt waarin eigen kinderen van pleegouders vertellen over hun ervaringen met pleegzorg. Ook is kennis verzameld over wat er nodig is om eigen kinderen goed te ondersteunen.

In drie video's vertellen elf kinderen van pleegouders over hun ervaringen met pleegzorg: wat er veranderde toen ze een pleegbroer of -zus kregen, hoe ze omgaan met hun pleegbroer of -zus en welke onderwerpen opluchten als je ze bespreekt. Ook geven ze tips voor anderen.

Kennis over eigen kinderen

Naast de video's is er kennis en praktische informatie verzameld voor pleegouders en professionals. De inzichten zijn ook verwerkt in de methodiekhandleiding Pleegzorg begeleiden is een vak, zodat pleegzorgprofessionals deze kennis kunnen toepassen in de praktijk.

In het project Eigen kinderen van pleegouders: een vergeten groep!? is samengewerkt met kinderen van pleegouders, pleegouders en professionals in de pleegzorg. Met hen is in kaart gebracht welke informatie er is, op welke manier kinderen van pleegouders ondersteund worden en hoe deze ondersteuning kan verbeteren. Het project is mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut; Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)