Hoe zorg ik voor een goede samenwerking?

Als pleegzorgprofessional heb je een regierol om de samenwerking tussen alle partijen in goede banen te leiden. Je staat met veel andere betrokkenen om het pleegkind heen, ieder vanuit z'n eigen rol en verantwoordelijkheid. Samen vormen jullie het zorgteam. Essentieel is dat je ervoor zorgt dat het belang van het pleegkind centraal staat in de samenwerking.

Wie zijn er betrokken bij het pleegkind?

Er zijn veel mensen bij een pleegkind betrokken. Allereerst zijn dat de ouders, en soms ook andere familieleden. Dan zijn er de pleegouders en hun eventuele kinderen. Vaak zit er ook nog een wijkteammedewerker of een jeugdbeschermer in het zorgteam en soms een leerkracht of sportcoach.

Het pleegkind betrek je altijd bij de samenwerking. Afhankelijk van leeftijd en mogelijkheden levert hij of zij een actieve bijdrage aan het gesprek.

Gelijkwaardige rol in het zorgteam

Alle deelnemers hebben een gelijkwaardige rol en inbreng in het zorgteam. Jij monitort de samenwerking en de ingezette hulp: Is gewenste ontwikkeling van het kind geborgd? Levert de hulp de gewenste resultaten op? Krijgen pleegouders voldoende ondersteuning? Door te zorgen voor een goede samenwerking in het zorgteam versterk je het onderlinge contact en het vertrouwen.

Zorg voor een goede start

Praktisch kan goed samenwerken een uitdaging zijn. Alleen al een datum vinden voor een structureel overleg is soms een enorme puzzel. Als je vanaf de aanvang goed structureel overleg hebt, wordt het normaler. Zorg daarom voor een goede start, waarin je tijd inruimt om elkaar te leren kennen en ieders visie en werkwijze te horen; waarin er ruimte is om te ontdekken hoe de deelnemers de pleegzorgplaatsing ervaren. Spreek vervolgens duidelijke doelen met elkaar af, geënt op het belang en het ontwikkelperspectief van het kind. Een goed functionerend zorgteam draagt bij aan de stabiliteit van het pleegkind en de continuïteit van de plaatsing in het gezin.

Enkele tips uit de praktijk om goed samen te werken in een zorgteam:

  • Zorg voor een goede start. Als je vanaf de aanvang goed structureel overleg hebt, wordt het normaler.
  • Neem de tijd om alle betrokkenen te leren kennen: met wie ga je samenwerken? Wat is ieders visie en werkwijze?
  • Zorg dat het belang en het ontwikkelperspectief van het kind centraal staan.
  • Houd zowel de inhoudelijke ontwikkelingen als het samenwerkingsproces in de gaten, en zorg ervoor dat iedereen de juiste aandacht krijgt.
  • Toon belangstelling: vraag op casusniveau, maar ook breder, hoe men het zorgteamoverleg ervaart.
  • Maak gebruik van digitale opties zoals videobellen als fysiek bijeenkomen niet mogelijk is.
  • Vind het wiel niet opnieuw uit: laat je inspireren door bestaande methodieken, richtlijnen en ervaringen van andere organisaties. Voorbeelden en tips uit de praktijk vind je onder andere op Continuiteitpleegzorg.nl.
Foto Hoda Yamani

Hoda Yamani

medewerker inhoud