Toolbox jeugdhulp in gezinsvormen

Gemeenten hebben de opdracht om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Bijvoorbeeld door uit huis geplaatste kinderen in een pleeggezin of gezinshuis te laten opgroeien. Of door gezinnen ondersteuning te bieden, waardoor kinderen thuis kunnen blijven. De toolbox 'Voor ieder kind een thuis' helpt je als gemeente bij deze opdracht.

In Nederland wonen nog steeds veel kinderen in leefgroepen. Deze kinderen zeggen hierover dat ze het liefst zo normaal mogelijk willen opgroeien, met een vaste opvoeder die om hen geeft. Pleeggezinnen en gezinshuizen bieden hiervoor een voedingsbodem, zodat kinderen kunnen uitgroeien tot gezonde, evenwichtige volwassenen. En met informele steun uit het netwerk of van een steungezin kunnen kinderen thuis blijven opgroeien.

Het uitgangspunt van de toolbox is de handreiking 'Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen'. Hierin staan vijf ontwikkelpunten die samen met gemeenten zijn opgesteld. Gemeenten kunnen met behulp van de toolbox deze ontwikkelpunten met relevante lokale partijen uitwerken en vertalen naar concrete acties. De praatplaat is de inhoudelijke basis voor het gesprek tussen deze partijen. De handleiding en de voorbeeldpresentatie helpen je bij het voorbereiden en voeren van het gesprek. Ook vind je in de handleiding praktijkvoorbeelden. Op de themapagina 'Zo thuis mogelijk opgroeien' vind je actuele informatie, zoals cijfers, richtlijnen en onderzoeken.

Het is niet nodig alle elementen van de toolbox te gebruiken; je kiest naar eigen inzicht welke onderdelen geschikt zijn voor de situatie in jouw gemeente. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat het niet perfect hoeft. Begin, evalueer en leer samen.

De toolbox bestaat uit:

Lees ook

Foto Hoda Yamani

Hoda Yamani

medewerker inhoud