Wat is jeugdhulp in gezinsvormen?

De Jeugdwet geeft gemeenten opdracht om te zorgen dat kinderen bij een uithuisplaatsing terechtkunnen in een pleeggezin of gezinshuis, tenzij dat niet in hun belang is. Deze alternatieve vormen van opvang heten 'jeugdhulp in gezinsvormen'. Onder dit begrip vallen ook preventieve vormen zoals steungezinnen, buurtgezinnen en meeleefgezinnen. Kinderen kunnen daar een deel van de week terecht, zodat hun ouders tijdelijk worden ontlast.

Er zijn verschillende varianten van jeugdhulp in gezinsvormen, van informele steun door een vertrouwd gezin tot gezinshuizen voor kinderen met complexe problemen.

De gemeente kan de ontwikkeling van jeugdhulp in gezinsvormen stimuleren en faciliteren. Daarbij is een constructieve samenwerking nodig met burgers, vrijwilligersorganisaties, zorgaanbieders en andere gemeenten.

Lees ook

Foto Hoda Yamani

Hoda Yamani

medewerker inhoud