Welke ondersteuning krijg ik als pleegouder?

Als pleegouder heb je te maken met verschillende professionals. Wie dat zijn, is afhankelijk van de hulpvraag van jouw pleegkind en van de zorg die jij als pleegouder aan het pleegkind biedt. Er is in ieder geval een professional van een pleegzorgorganisatie betrokken die jou begeleidt.

Na de aanmelding tot pleegouder

Vanuit de pleegzorgorganisatie zul je een voorbereidingstraject volgen tot pleegouder. De STAP-cursus is een bekende training die hiervoor wordt gebruikt. Tijdens dit traject kijk je of pleegzorg bij je past en wie je bent als mens en opvoeder. Dat laatste is onder meer van belang bij het juist matchen van een pleegkind aan een pleeggezin.

Begeleiding van pleegkind en -ouders

Wanneer er een pleegkind bij jou in het gezin komt, zal een pleegzorgprofessional je hierbij begeleiden. Met hem of haar heb je regelmatig contact over het reilen en zeilen van jouw pleegkind en van jou en het gezin.

De pleegzorgbegeleider kan antwoord geven op vragen als: Hoe kan ik omgaan met bepaald gedrag van het pleegkind? Hoe zorg ik voor een goede samenwerking met de ouders van het kind? Ook kun je specifieke ondersteuning krijgen bij bijvoorbeeld gedrags- en hechtingsproblemen, trauma en voor pubers. Soms kan de pleegzorgbegeleider deze programma’s en interventies zelf bieden, soms sluit er een andere professional aan die daarin gespecialiseerd is.

Deze extra ondersteuning voor het pleegkind dient afgestemd te worden met de ouders en betrokken professionals. Zeker wanneer er sprake is van een jeugdbeschermingsmaatregel kun je als pleegouder niet alleen beslissen over hulp.

Pleegzorgorganisaties bieden vaak ook trainingen en informatieavonden aan over relevante thema’s voor jou als pleegouder. Daarnaast vind je een landelijk aanbod van trainingen, informatie en leeractiviteiten op Pleegzorg.nl.

Goede samenwerking is essentieel

Een goede samenwerking tussen alle mensen van het zorgteam rondom jouw pleegkind is essentieel. Elke professional heeft in deze samenwerking een eigen rol en verantwoordelijkheid. Belangrijk is dat jullie elkaar kennen, van elkaar weten wie wat doet, en eenzelfde doel nastreven: de gewenste ontwikkeling van het pleegkind.

Hulp als je pleegkind vertrekt

Ook als je pleegkind vertrekt, terug naar huis of naar een andere woonplek, is er ondersteuning mogelijk. Het vertrek kan verdrietig en onverwacht zijn. Het is dan fijn als er aandacht is voor jouw emoties en als er ruimte is om te bespreken wat jullie nodig hebben om als gezin door te gaan met pleegzorg.

We weten dat pleegzorgorganisaties nog niet altijd een aanbod hebben voor nazorg, maar blijf altijd je ondersteuningsbehoeften bespreken met je begeleider en diens organisatie. Op die manier kun je samen kijken naar passende ondersteuning.

Lees ook

Alle pagina’s over pleegzorg

Naar het overzicht

Yamuna Ditters

Yamuna Ditters

adviseur transformatie en internationale kennis