Welke ondersteuning krijg ik als pleegouder?

Als pleegouder heb je te maken met verschillende professionals. Wie dat zijn, hangt af van de hulpvraag van jouw pleegkind. En van de zorg die jij als pleegouder aan het pleegkind biedt. Er is in ieder geval een professional van een pleegzorgorganisatie betrokken die jou begeleidt.

Na de aanmelding tot pleegouder

Vanuit de pleegzorgorganisatie volg je een voorbereidingstraject tot pleegouder. De STAP-cursus is hiervoor een bekende training. Tijdens dit traject kijk je of pleegzorg bij je past. En wie je bent als mens en opvoeder. Dat laatste is onder andere belangrijk bij het maken van een goede match van het pleegkind aan een pleeggezin.

Begeleiding van pleegkind en -ouders

Wanneer een pleegkind in jouw gezin komt wonen, krijg je begeleiding van een pleegzorgprofessional. Met diegene heb je regelmatig contact over hoe het met jou, het pleegkind en de rest van het gezin gaat. De pleegzorgbegeleider kan antwoord geven op vragen over hoe je omgaat met bepaald gedrag en hoe je goed kunt samenwerken met de ouders van het pleegkind.

Je kunt ook specifieke hulp krijgen, bijvoorbeeld bij gedrags- en hechtingsproblemen, trauma en het omgaan met pubers. Soms biedt de pleegzorgbegeleider deze programma's en interventies zelf. Het kan ook dat een andere professional die daarin gespecialiseerd is dit doet. Deze extra ondersteuning voor het pleegkind moet je afstemmen met de ouders en betrokken professionals.

Zeker wanneer er sprake is van een jeugdbeschermingsmaatregel kun je als pleegouder niet alleen beslissen over hulp. Verder geven pleegzorgorganisaties trainingen en informatieavonden over belangrijke thema's voor pleegouders. Het aanbod vind je op Pleegzorg.nl.

Goede samenwerking

Een goede samenwerking tussen alle personen rondom jouw pleegkind is belangrijk. Elke professional heeft in deze samenwerking een eigen rol en verantwoordelijkheid. Belangrijk is dat iedereen elkaar kent, van elkaar weet wie wat doet en hetzelfde doel heeft: een goede ontwikkeling van het pleegkind.

Hulp als je pleegkind vertrekt

Soms gaat het pleegkind weer terug naar huis of naar een andere woonplek. Dat kan voor jou als pleegouder verdrietig  zijn. Je kunt hiervoor ondersteuning krijgen. Het is dan fijn als er aandacht er aandacht voor jouw emoties en ruimte is bij het bespreken van wat jullie nodig hebben om als gezin door te gaan met pleegzorg.

We weten dat pleegzorgorganisaties nog niet altijd een hulpaanbod hebben voor nazorg, maar blijf altijd je ondersteuningsbehoeften bespreken met je begeleider en diens organisatie. Op die manier kun je samen kijken naar passende ondersteuning.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders