Welke rol hebben de ouders van het pleegkind?

De ouders blijven altijd een rol spelen in het leven van jouw pleegkind. Ouders blijven immers altijd ouder, waar het kind ook woont. Zij hebben recht op informatie en contact, ook als ze geen gezag meer hebben.

Beslissingen nemen

Als ouders gezag hebben over jouw pleegkind, maken zij de belangrijke keuzes, zoals schoolkeuze en medische zaken. Dat verandert niet als het kind bij jou komt wonen. Wel wordt met elkaar bekeken of de keuzes in het voordeel zijn van het welzijn, de ontwikkeling en de veiligheid van het kind.

Beslissingen over de dagelijkse gang van zaken liggen voor een deel ook bij jou en de betrokken hulpverleners. Ook als het gezag niet meer bij ouders ligt, is het belangrijk ouders waar mogelijk te betrekken bij belangrijke besluiten en de opvoeding. Als pleegouder heb je hierbij oog voor de wensen van ouders, hun geloof, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van het gezin van herkomst. Praat hier goed over met de ouders, jouw pleegkind en professionals.

Gedeeld opvoederschap

Het uitgangspunt is om samen te werken vanuit het idee van 'gedeeld opvoederschap'. Dat gaat over samen beslissen. Maar ook over wie bijvoorbeeld met het kind naar de kapper of een voetbalwedstrijd gaat. Ouders kunnen tips geven aan pleegouders. Deze helpen als het kind verdrietig is. Of hen vertellen over belangrijke gebruiken uit hun cultuur. Pleegouders en ouders vormen hierbij een gezamenlijke wereld om het pleegkind heen. Met als doel het kind zo prettig en stabiel mogelijk te laten opgroeien.

Dat is geen vanzelfsprekend of makkelijk proces. Ouders ervaren vaak veel verdriet en ook boosheid wanneer hun kind niet meer thuis kan wonen. En dat heeft invloed op de samenwerking. Het kost vaak wat tijd om te komen tot een goede samenwerking in de opvoeding.   

Ook voor jullie als pleeggezin verandert er in korte tijd veel. Een pleegzorgplaatsing heeft grote impact. Het is aan de betrokken hulpverleners om iedereen hierin goed te ondersteunen.

Afspraken over contact

Afspraken over het contact dat het kind heeft met ouders en andere betrokkenen maak je samen in een zorgteam. Het zorgteam bestaat uit ouders en hulpverleners. En natuurlijk maak jij er als pleegouder ook onderdeel van uit. Als het pleegkind oud genoeg is, kan het zelf ook deelnemen.

De afspraken die gemaakt worden gaan vaak over het contact tussen de ouders en het kind, contact met andere familieleden,  school en bezoek aan de kapper of de huisarts.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders