Welke rol hebben de biologische ouders van het pleegkind?

De biologische ouders blijven altijd een rol spelen in het leven van jouw pleegkind. Ouders blijven immers altijd ouder, waar het kind ook woont. Zij hebben recht op omgang met hun kind, ook als ze geen gezag meer hebben.

Beslissingen nemen

Als ouders gezag hebben over het kind, maken zij de belangrijke keuzes in het leven van jouw pleegkind, zoals schoolkeuze en medische zaken. Dat verandert niet als het kind bij jou komt wonen. Wel wordt met elkaar bekeken of de keuzes in het belang zijn van het welzijn, de ontwikkeling en de veiligheid van het kind.

Beslissingen over de dagelijkse gang van zaken liggen voor een deel ook bij jou en de betrokken hulpverleners. Ook als het gezag niet meer bij ouders ligt, is het belangrijk ouders waar mogelijk te betrekken bij belangrijke besluiten en de opvoeding. Als pleegouder heb je hierbij oog voor het geloof, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van het gezin van herkomst. Praat hier goed over met de ouders, jouw pleegkind en professionals.

Gedeeld opvoederschap

Samenwerken vanuit het idee van 'gedeeld opvoederschap' is het mooiste. Pleegouders en ouders vormen hierbij een gezamenlijke wereld om het pleegkind heen, met als doel het kind zo prettig en stabiel mogelijk te laten opgroeien.

Dat is geen vanzelfsprekend of makkelijk proces. Ouders ervaren vaak veel verdriet en ook boosheid wanneer hun kind niet meer thuis kan wonen en dat heeft invloed op de samenwerking.

Ook voor jullie als pleeggezin verandert er in korte tijd veel. Een pleegzorgplaatsing heeft grote impact. Het is aan de betrokken hulpverleners om iedereen hierin goed te ondersteunen en te erkennen in de veranderende rollen.

Afspraken over betrokkenheid

Afspraken over de mate van betrokkenheid maak je samen in een zorgteam. Het zorgteam bestaat uit ouders, betrokken hulpverleners en natuurlijk maak jij er als pleegouder ook onderdeel van uit. Als het pleegkind oud genoeg is, kan het zelf eveneens deelnemen.

De afspraken die gemaakt worden in het zorgteam gaan vaak over het contact tussen de ouders en het kind, contacten met andere familieleden, de school van het kind, kleding, en bezoek aan de kapper of de huisarts.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders