Wat doe ik als een pleegkind mij in vertrouwen iets vertelt?

Het kan zijn dat je pleegbroer of -zus jou iets in vertrouwen vertelt. Dat kan hen helpen, maar voor jou kan het lastig zijn. Misschien kunnen jullie het samen aan jouw ouders vertellen. Praat daarover met je pleegbroer of -zus.

Praat met je pleegbroer of -zus

Je pleegbroer of -zus vertelt jou misschien over een nare ruzie tussen de ouders, waarbij ook geweld is gebruikt. Of over de politie die kwam om je pleegbroer of -zus thuis weg te halen. Misschien is het voor hen makkelijker om dat aan een ander kind te vertellen dan aan een volwassene.  Je wilt aan de ene kant het vertrouwen van je pleegbroer of -zus respecteren. Aan de andere kant vind je het belangrijk dat ouders of anderen, zoals hulpverleners, ervan afweten.

Daarom is het goed om daarover te praten met je pleegbroer of -zus. Je kunt zeggen dat het belangrijk is om de informatie ook aan andere mensen te vertellen, zodat die kunnen helpen. Je kunt ook voorstellen om het samen aan je ouders te vertellen. Dat maakt het misschien makkelijker voor je pleegbroer of -zus.

Wat als het pleegkind het liever niet aan anderen vertelt?

Als je pleegbroer of -zus het niet aan iemand anders wil vertellen, is dat extra lastig voor jou. Soms vertelt je pleegbroer of -zus iets wat je best heftig vindt. Die heeft meestal veel meegemaakt. Het is goed dat ze daar iets over willen vertellen, maar sommige dingen kunnen zwaar zijn. Dan is het beter dat je ouders dat weten. Je kunt aan je pleegbroer of -zus uitleggen dat je het toch aan je ouders wilt vertellen, omdat het voor jou ook ingewikkeld is. En je graag je pleegbroer of -zus wilt helpen.

Als je geen vertrouwelijke dingen wilt horen

Het kan ook zo zijn dat je liever niet wilt dat je pleegbroer of -zus bepaalde dingen tegen jou vertelt. Bijvoorbeeld over nare dingen. Praat daar ook over met je ouders. Dan kunnen jullie samen uitleggen aan je pleegbroer of -zus waarom jij dat liever niet wilt. Voor je pleegbroer of -zus is het belangrijk om te weten aan wie zulke dingen wél verteld kunnen worden.

Als je je zorgen maakt 

Als je je zorgen maakt over je pleegbroer of -zus is het goed om dat met je ouders te bespreken. Jij bent niet verantwoordelijk voor hoe het gaat met je pleegbroer of -zus. Deze verantwoordelijkheid ligt bij je ouders en de pleegzorgorganisatie. Je ouders en jijzelf kunnen jullie zorgen bespreken met de hulpverlener van de pleegzorgorganisatie.

Omgaan met een pleegbroer of -zus

Hoe ga je om met een pleegbroer of pleegzus? Hoe help je hen om zichzelf te zijn in jullie gezin? En wat doe je als het pleegkind iets vertelt aan jou, maar niet aan je ouders? Eigen kinderen van pleegouders vertellen hun tips.

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren