Cijfers over jeugdbescherming

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jongere wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij' geplaatst.

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaal aantal kinderen en jongeren met jeugdbescherming (1) 41.950 39.680 39.455 40.060 41.115 41.370 41.230 38.765 35.910
Ondertoezichtstelling (2) 32.695 29.960 29.160 29.525 30.570 30.850 30.930 28.780 26.335
Voogdij (3) 10.685 11.395 11.595 11.675 11.570 11.570 11.305 10.800 10.215

(1) Cijfers betreffen kinderen en jongeren tot 18 jaar met een of meerdere jeugdbeschermingsmaatregelen.
(2) Totaal van ondertoezichtstelling en voorlopige ondertoezichtstelling.
(3) Het totaal van voogdij, voorlopige voogdij en tijdelijke voogdij.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 1 mei 2024.

Wil je weten wat het aandeel kinderen en jongeren met jeugdbescherming is in jouw gemeente? Dit vind je op Staat-van-de-jeugd.nl.

Kinderen met jeugdbescherming per gemeente

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud