Online bronnen over pleegzorg

Jeugdstem – vertrouwenspersonen in de jeugdzorg
Jeugdstem informeert, adviseert en ondersteunt iedereen met vragen of klachten over jeugdhulp. Dat varieert van ambulante hulp en centra voor daghulp tot 24-uurs opvang in jeugdhulpinstellingen, gezinshuizen en pleeggezinnen. Op de website staat informatie voor jongeren, ouders en verzorgers, en professionals. 

Alliantie Kind in gezin
Veel kinderen in Nederland groeien niet op in een gezin. De Alliantie Kind in Gezin vind dat onacceptabel, en zet zich in voor meer kinderen in gezinnen. Alliantie Kind in Gezin is ontstaan uit een initiatief van de Rudolphstichting, Gezinshuis.com, Stichting Het R.C. Maagdenhuis en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Deze organisaties delen de opvatting dat de zorg voor jeugd in Nederland beter en duurzamer kan en de bereidheid en het enthousiasme om hier een bijdrage aan te leveren.

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP)
Landelijke vereniging van en voor pleeggezinnen die informatie en advies geeft over pleegzorg. Daarnaast biedt de NVP individuele ondersteuning aan pleegouders.

Gezinspiratieplein, voor gezinnen met inhuisgeplaatste kinderen
Gezinspiratieplein is een kennisplatform voor en over pleeggezinnen en gezinshuizen. Het biedt opleidingsmogelijkheden, doet onderzoek, ontwikkelt kennisproducten en organiseert bijeenkomsten voor het delen van kennis en ervaring.

JongWijs
JongWijs is een netwerk van jongeren en jongvolwassenen met ervaring in een pleeggezin, gezinshuis of jeugdzorgboerderij. Het biedt uit huis geplaatste jongeren mogelijkheden om hun ervaring te delen en in te zetten om de hulp in deze gezinsvormen te verbeteren.

Kind in de pleegzorg
Deze organisatie geeft advies en lezingen en doet onderzoek op het gebied van de pleegzorg, met bijzondere aandacht voor het ontwikkelingsbelang van het kind.

Pleegoudersupport
Sinds 2006 behartigt Pleegoudersupport de belangen van alle pleegouders in Zeeland. De activiteiten zijn toegankelijk voor pleegouders die via een pleegzorgorganisatie kinderen opvangen én voor netwerkpleegouders die op eigen initiatief zorgen voor bijvoorbeeld: de buurjongen of kleinkinderen.

Pleegwijzer
Stichting Pleegwijze(r) is er voor pleeggezinnen in Groningen en Drenthe en biedt hen de mogelijkheid tot onderlinge verbinding, versterking en ondersteuning. De bestuursleden van Pleegwijzer zijn allen ervaren pleegouder en ieder deskundig op een eigen, specifiek terrein. De beleidsmedewerker zorgt voor professionele en praktische ondersteuning en is telefonisch aanspreekpunt.

Pleegzorg Advies Nederland
Pleegzorg Advies Nederland ontwikkelt in opdracht van zorginstellingen, opleiders, belangenbehartigers of op eigen initiatief instrumenten, beleidsadviezen en scholingsmodules voor de pleegzorgpraktijk in Nederland. De organisatie is intensief betrokken bij de pleegzorg en heeft kennis, ervaring en een breed netwerk binnen de pleegzorg.

Pleegzorg Nederland
Pleegzorg Nederland zet zich in voor een reëel en positief beeld van pleegzorg. Pleegzorg is een relatief onbekend begrip en wordt vaak verward met adoptie. De site bevat ingangen voor (aspirant)pleegouders en biologische ouders. Pleegzorg Nederland is een samenwerkingsverband van de regionale organisaties voor pleegzorg in Nederland.

Programma Pleegzorg, Stichting Kinderpostzegels Nederland
Met het programma Pleegzorg zet Stichting Kinderpostzegels Nederland zich ervoor in dat zo veel mogelijk kinderen een veilig en warm thuis krijgen.

Rijksoverheid.nl/onderwerpen/Pleegzorg
In dit dossier staat informatie over verschillende soorten pleegzorg en over de rechtspositie van pleegkinderen en pleegouders.

www.pleegkinderen.nl
Op deze videowebsite staan vier ervaringsverhalen van pleegkinderen tussen de 8 en 18 jaar centraal. De verhalen en informatie helpen om kinderen voor te bereiden op een plaatsing bij pleegouders.

Foto Hoda Yamani

Hoda Yamani

medewerker inhoud