Cijfers over pleegzorg

Vorm van jeugdhulp waarbij een kind tijdelijk wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid. Volgens de Jeugdwet valt dit aanbod onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Er zijn 32 (regionale) jeugdhulporganisaties die pleegzorg aanbieden.

Iedere organisatie:

  • is verantwoordelijk voor de opvang van kinderen bij pleegouders;
  • biedt verschillende vormen van opvang, zoals weekend-, vakantie-, dag- en crisisopvang en opvang voor korte of voor langere duur;
  • geeft voorlichting op scholen en aan pleegkinderen, pleegouders en ouders;
  • werft nieuwe pleegouders en bereidt hen voor op het pleegouderschap;
  • ondersteunt en begeleidt pleegouders en hun kinderen, pleegkinderen en ouders. 
Betreft: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aantal pleeggezinnen 16.330 16.065 16.233 18.430 16.647 16.655 16.534 16.717

17.312

17.548 16.608
Aantal nieuwe pleegouders 3.066 3.325 3.084 2.919 2.471 2.647 2.566 2.778 2.647 2.297

1.712

Totaal aantal kinderen en jongeren bereikt (1) 20.949 21.606 21.880 22.512 21.685 23.206 22.741 23.272 23.093 22.748 21.705
Nieuwe plaatsingen 10.739 9.490 9.608 9.086 4.839 4.857 4.635 4.356 4.235 3.761 3.279
Aantal kinderen in pleegzorg (31 december) 16.530 17.247 18.175 18.934 18.275 18.273 18.486 19.042

19.097

 18.369

17.652

(1) Het betreft het totaal aantal kinderen en jongeren die in het betreffende jaar gebruik hebben gemaakt van pleegzorg.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 28 juni 2023.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud