Methodiekhandleiding pleegzorgbegeleiding

De methodiekhandleiding 'Pleegzorg begeleiden is een vak!' helpt pleegzorgbegeleiders om de effectiviteit en de kwaliteit van de zorg voor pleegkinderen, hun ouders en hun pleeggezin te verbeteren.

De methodiek doorloopt de fasen van het pleegzorgproces:

  • voorbereiding
  • goede start
  • helder perspectief
  • terug naar huis of lang verblijf in het pleeggezin
  • vervolgondersteuning

De methodiek sluit aan bij kennis over 'wat werkt' in de pleegzorg. De inhoud is zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande werkwijzen, technieken en hulpmiddelen en is in overeenstemming met landelijke kaders zoals de Jeugdwet, de Richtlijn Pleegzorg en de beroepscodes van beroepsverenigingen.

Pleegzorg begeleiden is een vak! is in 2017 ontwikkeld door PI Research en het Nederlands Jeugdinstituut, met financiering van Stichting Kinderpostzegels Nederland en in nauwe samenwerking een aantal pleegzorgorganisaties. In 2020 heeft een update plaatsgevonden waarin met name meer aandacht is gekomen voor eigen kinderen van pleegouders en hoe deze gepast begeleid kunnen worden. De methodiekhandleiding is gratis te downloaden. Een gedrukte versie is te bestellen bij PI Research.

Videobeschrijving

Video over de methodiek Pleegzorg begeleiden is een vak!, ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en PI Research, met steun van Kinderpostzegels

Foto Hoda Yamani

Hoda Yamani

medewerker inhoud