Pleegzorg begeleiden is een vak!

De landelijke methodiekhandleiding voor professionals werkzaam binnen de pleegzorg

De methodiekhandleiding 'Pleegzorg begeleiden is een vak!' biedt pleegzorgbegeleiders concrete hulpmiddelen om de effectiviteit en de kwaliteit van de zorg voor pleegkinderen, hun ouders en hun pleeggezin te verbeteren. De methodiek doorloopt daarbij de belangrijkste fasen van het pleegzorgproces: vanaf het moment van uithuisplaatsing tot terugplaatsing naar huis of, bij langdurige pleegzorg, tot toewerken naar zelfstandigheid.

Omslag Pleegzorg begeleiden is een vak
Titel: 
Pleegzorg begeleiden is een vak! De landelijke methodiekhandleiding voor professionals werkzaam binnen de pleegzorg
Auteur: 
Breg, A., M. de Baat, M. de Lange, G. Albrecht en W. Daamen, S. Abrahamse, R. van Bemmel
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
168 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Een gedrukt exemplaar is tegen betaling te bestellen bij PI Research.

U kunt de methodiekhandleiding gratis downloaden na registratie onderaan deze pagina.

De methodiek sluit aan bij kennis over 'wat werkt' in de pleegzorg. De inhoud is zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande werkwijzen, technieken en hulpmiddelen en is in overeenstemming met landelijke kaders zoals de Jeugdwet, de Richtlijn Pleegzorg en de beroepscodes van beroepsverenigingen.

'Pleegzorg begeleiden is een vak!' is in 2017 ontwikkeld door PI Research en het Nederlands Jeugdinstituut, met financiering van Stichting Kinderpostzegels Nederland en in nauwe samenwerking  een aantal pleegzorgorganisaties. In 2020 heeft een update plaatsgevonden waarin met name meer aandacht is gekomen voor eigen kinderen van pleegouders en hoe deze gepast begeleid kunnen worden.

Registratieformulier voor download

Met je gegevens gaan wij uiterst zorgvuldig om. De informatie wordt in geen geval doorgegeven aan derden.

* = verplicht veld

Doel gebruik handleiding