Wat is pleegzorg?

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp die in heel Nederland wordt aangeboden, in verschillende varianten. Zo is er crisispleegzorg, deeltijdpleegzorg en langdurige pleegzorg. Op deze pagina's staan de verschillende vormen van pleegzorg uitgelegd. Ook komen verschillende soorten pleeggezinnen aan bod.

Voor wie?

Pleegzorg is zorg voor kinderen tot 21 jaar die door omstandigheden korte of langere tijd niet thuis kunnen wonen. Deze kinderen worden opgenomen in een pleeggezin. Er is een onderscheid tussen informele zorg voor elkaar en formele pleegzorg.

Informele zorg voor elkaar

Familie of vrienden kunnen tijdelijk of voor langere tijd zorgen voor het kind van iemand anders. Als dit gebeurt zonder een verleningsbeschikking voor pleegzorg van de gemeente of de huisarts, is er sprake van informele zorg. Degene die voor het kind zorgt, krijgt geen begeleiding van een pleegzorgaanbieder en geen pleegzorgvergoeding.

Formele pleegzorg

Bij formele pleegzorg heeft de gemeente of de huisarts een verleningsbeschikking voor pleegzorg afgegeven. Gemeenten regelen de toegang tot formele pleegzorg op verschillende manieren, veelal via wijkteams. Formele pleegzorg kan zowel vrijwillig als gedwongen zijn, en zowel een netwerkplaatsing als een bestandsplaatsing. Bij een netwerkplaatsing worden kinderen opgevangen door familie of kennissen. Een bestandsplaatsing is een plaatsing bij niet-verwanten: mensen die zich hebben aangemeld bij een pleegzorgaanbieder. Pleegouders krijgen begeleiding en een pleegzorgvergoeding van de pleegzorgaanbieder.

Jeugdhulp in gezinsvormen

Naast pleegzorg zijn er ook andere vormen van jeugdhulp in een gezin. Bij laagdrempelige vormen als steungezinnen, buurtgezinnen en meeleefgezinnen gaat een kind een aantal dagen of dagdelen naar het andere gezin om ouders tijdelijk te ondersteunen. Maar ook voor kinderen met complexe problematiek wordt gezocht naar mogelijkheden in een gezin, zoals in een gezinshuis. Meer informatie over jeugdhulp in gezinsvormen vind je op de pagina Wat is jeugdhulp in gezinsvormen? en in de handreiking Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen.

Andere soorten opvang

Naast gezinsvormen bestaan er ook andere voorzieningen waar kinderen kunnen verblijven als zij niet thuis kunnen wonen:

  • leef- en behandelgroepen
  • kamertrainingscentra
  • JeugdzorgPlus

Meer informatie over deze zorgvormen vind je bij het onderwerp Residentiële jeugdhulp.

Foto Hoda Yamani

Hoda Yamani

medewerker inhoud