Gezinshuizen

In een gezinshuis wonen kinderen of jongeren die intensieve en professionele hulp nodig hebben. Ze wonen daar in een zo normaal mogelijke gezinssituatie met gezinshuisouders, andere gezinshuiskinderen en soms ook de eigen kinderen van de gezinshuisouders. Gezinshuisouders zijn beroepsopvoeders die 7 dagen per week 24 uur per dag op professionele wijze opvoeding, ondersteuning en zorg bieden. Een gezinshuis is er in principe voor kinderen en jongeren tot 21 jaar.

Uitgelicht