Kwaliteitscriteria Gezinshuizen

Kwaliteit van jeugdhulp in professionele gezinsvormen

Steeds meer kinderen die tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen, vinden een veilige plek in een gezinshuis. Daar leven ze in een zo normaal mogelijke gezinssituatie, met gezinshuisouders die hen opvoeding, ondersteuning en zorg bieden. Omdat deze kinderen vaak intensieve en professionele hulpverlening nodig hebben, is er steeds meer behoefte aan duidelijkheid over richtlijnen, normen en kwaliteitscriteria. De landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen bieden die duidelijkheid.

De kwaliteitscriteria zijn opgesteld door een kernteam van experts en met een grote inbreng van medewerkers in gezinshuizen. Ze beschrijven de kenmerken van een goed gezinshuis. Voor kinderen, jongeren en ouders is duidelijk omschreven wat ze mogen verwachten van de opvoeding, ondersteuning en zorg in gezinshuizen. Voor gezinshuisouders bieden de criteria meer zekerheid over wat ze van andere hulpverleners kunnen verwachten. Voor gemeenten geven ze richtlijnen met betrekking tot de inkoop van het zorgaanbod. De inspectie kan het aanbod toetsen aan heldere criteria. Voor jeugdzorginstellingen zijn de criteria een goede basis om heldere afspraken te maken met gezinshuisouders.

Omslag publicatie Kwaliteitscriteria Gezinshuizen
Titel: 
Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Kwaliteit van jeugdhulp in professionele gezinsvormen
Auteur: 
Nederlands Jeugdinstituut; Hogeschool Leiden
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
59 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie

Samenvatting van de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen