Aanvullende zorg voor kinderen in gezinshuizen

Kinderen en jongeren die in een gezinshuis wonen, hebben naast de professionaliteit van de gezinshuisouders vaak ook specialistische zorg nodig. Hoe zorg je als gemeente dat zij die aanvullende zorg krijgen?

Professionele opvoeders

Een gezinshuis zorgt dat kinderen en jongeren een thuis hebben. Ze hebben heftige dingen meegemaakt en hebben meerdere complexe problemen. De gezinshuisouders bieden intensieve begeleiding bij hun ontwikkeling. Daarom zijn ze professionele opvoeders: minimaal één gezinshuisouder heeft een relevante opleiding gedaan.

Elk gezinshuis heeft een profiel. Sommige gezinshuizen zijn gespecialiseerd in bepaalde problematiek, zoals een lichte verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis of getraumatiseerde kinderen. Of ze zijn goed in het begeleiden naar zelfstandigheid. Ze zorgen allemaal dat kinderen en jongeren duurzaam en stabiel opgroeien. Een team hulpverleners uit verschillende vakgebieden helpt hierbij.

Inkoop van zorg

Je bent als gemeente verantwoordelijk voor het inkopen van gezinshuiszorg. De Kwaliteitscriteria Gezinshuizen en de Handreiking tariefstelling gezinshuiszorg bieden houvast voor de inkoop van goede gezinshuiszorg. Daaronder valt onder andere de begeleiding door gezinshuisouders en de aanvullende ondersteuning door gedragswetenschappers en pedagogisch medewerkers. Extra ondersteuning kan ook praktisch zijn, zoals speciaal vervoer of logeervoorzieningen.

Specialistische behandeling

Door de complexe problemen is vaak ook specialistische hulp nodig. Denk aan traumabehandeling of behandeling van angst- en gedragsstoornissen. Die specialistische behandeling valt niet onder de tarieven voor gezinshuiszorg. Koop daarom de behandeling binnen de jeugd-ggz in via het aanvullende aanbod. Zorg hiervoor dat je voldoende zicht hebt op de aanvullende zorg die gezinshuiskinderen in jouw gemeente nodig hebben. Leg ook gezinshuisouders uit hoe de toegang tot de aanvullende zorg geregeld is.

Gezinshuizen (VNG)Handreiking voor vaststelling tarief gezinshuizen (VMG)

Marije Verhoeks