Hoe zorgen we voor voldoende gezinshuizen in onze jeugdregio?

Zo thuis mogelijk opgroeien, dat willen kinderen die uit huis geplaatst zijn het liefste. Het is de taak van gemeenten om daarin te voorzien. Een gezinshuis kan een passende vorm zijn, maar de behoefte aan gezinshuizen is momenteel groter dan het aanbod. Wat kun je als gemeente doen om meer gezinshuizen te realiseren?

Breng behoefte en aanbod in kaart

Breng eerst samen met de partners, zoals aanbieders van gezinshuizen, in kaart wat de behoefte en het aanbod is in jouw jeugdregio.

  • Hoeveel gezinshuizen zijn er en hoe zijn ze verdeeld over de regio?
  • Welke type zorg bieden de bestaande gezinshuizen en welke gezinshuiszorg ontbreekt?
  • Hoeveel plekken verwacht de regio nodig te hebben door het afbouwen van residentiële jeugdzorg en andere ontwikkelingen?

Stem af met het huisvestingsbeleid

Inventariseer of het gemeentelijk huisvestingsbeleid is afgestemd op meer gezinshuizen. Sommige gezinshuisouders hebben een geschikte woning, anderen hebben er een nodig. Het is daarom belangrijk om als gemeente of regio oplossingen te zoeken voor huisvestingsproblematiek. En te kijken of gemeentelijk huisvestingsbeleid mogelijk belemmeringen oplevert voor aspirant-gezinshuisouders.

Ondersteun de werving

Ondersteun de werving van nieuwe gezinshuisouders. In de meeste regio's is de behoefte aan gezinshuizen groter dan het aanbod. Jeugdzorgaanbieders en franchiseorganisaties nemen het werven van gezinshuisouders vaak op zich, maar gemeenten kunnen daarin ook samen met hen optrekken. Met elkaar bereik je meer mensen. Daarnaast kun je aspirant-gezinshuisouders beter ondersteunen wanneer je leert van bestaande gezinshuisouders. Wat heeft hen geholpen toen zij hun gezinshuis startten? Tegen welke knelpunten liepen zij aan?

Gegevens over het aantal gezinshuizen

Er is geen centrale registratie van gezinshuizen per jeugdregio. De publicatie Gezinshuizen. Cijfers in context 2020 geeft wel een indicatie van het aantal gezinshuizen in loondienst en zelfstandige gezinshuizen per provincie. De verdeling over de verschillende provincies in 2020 is gelijk aan die in 2018.

In bijlage 1 van de publicatie vindt je een overzicht van het aantal zelfstandige gezinshuizen per jeugdregio. Het overzicht is gebaseerd op de respons van zelfstandige gezinshuizen. Daardoor is het geen compleet overzicht van alle zelfstandige gezinshuizen per regio.

Marije Verhoeks