Hoe krijg je als gemeente zicht op de kwaliteit van gezinshuizen?

Als gemeente ben je verantwoordelijk voor het inkopen van goede jeugdhulp, waaronder de zorg in gezinshuizen. Maar hoe krijg je zicht op de kwaliteit van die zorg? Daarvoor zijn de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen ontwikkeld. De kwaliteitscriteria helpen om goede gezinshuiszorg in te kopen.

De kwaliteitscriteria

De Kwaliteitscriteria Gezinshuizen beschrijven de kenmerken van goede jeugdhulp in een gezinshuis. Dit gebeurt aan de hand van vier bouwstenen:

  • bekwame gezinshuisouders
  • leefklimaat in gezinshuizen
  • positie van het kind en de ouders
  • organisatie van transparante en navolgbare zorg.

Stel deze vragen vooraf

Er is een goed samenspel nodig tussen gemeente, gezinshuis en de eventueel betrokken zorgaanbieder om de kwaliteit van een gezinshuis te verzekeren en beschermen. Voordat je als gemeente gezinshuiszorg inkoopt, is het goed om vragen te stellen aan het gezinshuis of de zorgaanbieder. Hebben zij de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen in hun beleid vertaald? Op welke wijze werken zij aan de verbetering van de kwaliteit en hoe toetsen zij dit? En welke partijen hebben zij gecontracteerd om de kwaliteit te garanderen?

Wie is aanspreekbaar op de kwaliteit?

Het e-book Gezinshuizen: toezicht en kwaliteit beschrijft de verschillende rollen en organisatievormen van gezinshuizen. De organisatievorm van een gezinshuis bepaalt wie aanspreekbaar is op de kwaliteit van de jeugdhulp en hoe de verschillende partijen die kwaliteit kunnen organiseren en beschermen. Zo ligt bij een gezinshuis in loondienst de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit bij de zorgaanbieder. Bij zelfstandige gezinshuizen hangt het ervan af of zij wel of niet zijn verbonden aan een zorgaanbieder, en of zij wel of niet zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband of franchiseorganisatie.

Afspraken met de inspectie

In het toezicht op gezinshuizen moeten gemeenten en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd afspraken maken over de samenwerking. Bijvoorbeeld over een gezamenlijk aanspreekpunt voor gemeenten bij de inspectie en andersom. Verder dienen zij af te stemmen hoe zij handhaven bij tekortkomingen in de geleverde gezinshuiszorg, en wat zij doen als een nieuwe aanbieder of instelling toetreedt die niet eerder als gezinshuis actief is geweest.

Marije Verhoeks