Marije Verhoeks

Marije Verhoeks
Functie: 
medewerker inhoud
E-mailadres: 
m.verhoeks@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 63 38

Expertise: vakmanschap en professionalisering van professionals en aankomende professionals in de jeugdhulp

Marije Verhoeks is betrokken bij de ontwikkeling, herziening en implementatie van richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Daarnaast houdt ze zich bezig met professionaliseringsvraagstukken binnen de jeugdhulp met verblijf. Verder ondersteunt ze het hbo-kennisnetwerk van opleidingen met het uitstroomprofiel jeugd.

Je kunt Marije Verhoeks benaderen met vragen over het gebruik van richtlijnen in je professionele handelen en over het ontwikkelproces van richtlijnen, of als je wilt aansluiten bij het hbo-kennisnetwerk.