Gezinshuizen

Cijfers in context 2020

De gezinshuissector is volop in beweging. De sector groeit in volume en professionaliseert. Deze publicatie geeft een impressie van de cijfers en de context van 2020, in relatie tot de ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

Het aantal kinderen dat opgroeit in een gezinshuis in Nederland stijgt, net als het aantal gezinshuizen. Naast groei is ook meer ondernemerschap te zien: in 2020 zijn er veel nieuwe zelfstandige gezinshuizen gestart. Er is ook meer diversiteit en differentiatie in het aanbod van de gezinshuizen.

Omslag Gezinshuizen - Cijfers in context 2020
Titel: 
Gezinshuizen. Cijfers in context 2020
Auteur: 
Ditters, Y., J. Kraaijeveld en H. Bergenhenegouwen
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
18 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie