Cijfers over gezinshuizen

Een gezinshuis is een kleinschalige woonvorm waar één of meer kinderen of jongeren tussen 0 en 24 jaar opgenomen worden in het eigen gezin van de gezinshuisouder(s). De kinderen en jongeren komen uit gezinnen waar de opvoedingsproblemen dusdanig zijn opgelopen dat zij uit huis geplaatst zijn. Het kan ook gaan om kinderen en jongeren die uitbehandeld zijn in een orthopedagogische of jeugdpsychiatrische instelling en bij wie terugkeer naar de eigen thuissituatie niet mogelijk is. Het gezinshuis biedt verzorging, opvoeding en behandeling.

Er zijn verschillende constructies waarin gezinshuizen opereren. Bij gezinshuizen in loondienst is er een zorgaanbieder die de gezinshuisouder(s) in dienst neemt door middel van een arbeidsovereenkomst. Daarnaast zijn er zelfstandige gezinshuizen in de vorm van franchise, als onderaannemer bij een zorgaanbieder en vrijgevestigde gezinshuizen die volledig zelfstandig opereren, onafhankelijk van een zorgaanbieder of franchiseorganisatie.

Betreft: 2020
Aantal gezinshuizen (1) 979
Aantal in huis geplaatste kinderen en jongeren (1) 3.678
Aantal gezinshuizen in loondienst 465
Aantal zelfstandige gezinshuizen 514

(1) De cijfers zijn een indicatie. Vooralsnog bestaat er geen centrale registratie van gezinshuizen in Nederland. De cijfers over 2020 zijn verkregen op basis van een onderzoek uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 10 december 2021.

Ditters, Y., Kraaijeveld, J. & Bergenhenegouwen, H. (2021). Gezinshuizen. Cijfers in context. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud