Cijfers over gezinshuizen

Een gezinshuis is een kleinschalige woonvorm waar één of meer kinderen of jongeren tussen 0 en 24 jaar opgenomen worden in het eigen gezin van de gezinshuisouder(s). De kinderen en jongeren komen uit gezinnen waar de opvoedingsproblemen dusdanig zijn opgelopen dat zij uit huis geplaatst zijn. Het kan ook gaan om kinderen en jongeren die uitbehandeld zijn in een orthopedagogische of jeugdpsychiatrische instelling en bij wie terugkeer naar de eigen thuissituatie niet mogelijk is. Het gezinshuis biedt verzorging, opvoeding en behandeling.

Er zijn in Nederland drie constructies waarin gezinshuizen opereren. Bij de eerste is er een zorgaanbieder die de gezinshuisouder(s) in dienst neemt d.m.v. een arbeidsovereenkomst. Daarnaast zijn er gezinshuizen in de vorm van franchise. De derde vorm betreft gezinshuizen die volledig zelfstandig opereren onafhankelijk van een zorgaanbieder of franchiseorganisatie.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal gezinshuizen 389 479   587   764   937
Aantal inhuisgeplaatste kinderen en jongeren (1) 1.362 1.677   1.728   2.594   3.100

(1) Cijfers 2018 betreffen een indicatie. Definitieve cijfers nog te verschijnen.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 5 februari 2021.
Bronnen
  • Factsheet Gezinshuizen 2018
  • Wunderink, A. (2017). Factsheet Gezinshuizen 2016. Gezinsinspiratieplein.
  • Lubbersen, L. (2015). Factsheet Gezinshuizen 2014. De Glind: Gezinsinspiratieplein.
  • Gardeniers, M. De Glind (2013). Gezinshuizen in Nederland, de aantallen in 2012. Rudolph stichting, gezinshuis.com & LSG-Rentray.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud