Nieuw platform voor gezinshuisprofessionals

Het nieuwe online platform 'Gezinshuizen samen sterk' moet bijdragen aan de samenwerking en professionalisering binnen het gezinshuiswerkveld. Het platform is een initiatief van het kernteam Gezinshuizen, dat wordt gevormd door het NJi, BGZJ, Gezinshuis.com, OZJ, Present 24x7, VNG en VWS.

Het kernteam Gezinshuizen wil met het platform informatie over gezinshuizen verzamelen en ontmoeting stimuleren met en tussen alle professionals die werkzaam zijn in het gezinshuiswerkveld.

Op het online platform kunnen gezinshuisprofessionals onder meer ervaring en kennis uitwisselen via de chat, berichten lezen, documenten downloaden en via een kalender deelnemen aan activiteiten en bijeenkomsten.

'Als gezinshuisouder ben je vooral in je eentje aan het werk', vertelt Harmke Bergenhenegouwen, die vanuit het NJi betrokken is bij het platform. 'Daardoor komt collegiaal contact en het onderling uitwisselen van kennis, ervaringen en tips niet natuurlijk van de grond. Ook is het begeleiden van gezinshuiskinderen zwaar werk, waardoor mensen niet veel tijd hebben om elkaar op te zoeken. Met dit platform willen we het contact tussen de gezinshuisouders onderling op een laagdrempelige manier vergemakkelijken en hen de kans geven om op elk moment van de dag kennis tot zich te nemen.'

Bron: Present 24x7

Lees ook