Tips voor goed samenwerken met gezinshuisouders

Het helpt je kind als je goed kunt samenwerken met de gezinshuisouders. Om te leren en groeien heeft je kind jou én de gezinshuisouders nodig. Daarom is het belangrijk dat je de opvoeding van je kind samen doet.

Een goede match vinden

Het vinden van een fijne plek voor jouw kind in een gezinshuis begint met het zoeken van een goede match tussen je kind, het gezinshuis en jou. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar:

  • wat je kind nodig heeft
  • welk gezinshuis dat kan bieden
  • wat jij als ouder belangrijk vindt voor je kind

Het is vaak een hele klus om zo'n goede 'match' te maken. Wat jij en je kind willen, kan erg verschillen met wat de gezinsouders kunnen bieden. Daarnaast zijn er ook te weinig gezinshuizen. Dat maakt het nog moeilijker. Het is belangrijk dat je als ouder iets te zeggen hebt bij het kiezen van het gezinshuis. Het helpt jou en je kind als jij het ermee eens bent dat je kind daar gaat wonen.

Een goede start maken

Het is voor iedereen wennen als jouw kind in een gezinshuis gaat wonen: voor je kind, jou en de gezinshuisouders. Misschien heb je er moeite mee dat je niet meer zelf voor je kind kunt zorgen. Dat maakt het voor jou moeilijker om te accepteren dat je kind in het gezinshuis woont. Geef jezelf en elkaar daarom de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie.

Maak duidelijke afspraken met de gezinshuisouders over jouw rol als ouder. Zo voel je je nog steeds de ouder van je kind en deel je de opvoeding met de gezinshuisouders. Maak bijvoorbeeld afspraken over:

  • waar en hoe vaak je je kind kunt zien
  • hoe je tussendoor contact kunt hebben met je kind
  • op welke manier de gezinshuisouders jou laten weten hoe het met jouw kind gaat

Bovenstaande tips komen van de website Gedeeldopvoederschap.nl. Hier vind je meer informatie die kan helpen om een goede samenwerking te krijgen met gezinshuisouders. De website is het resultaat van jaren onderzoek naar wat werkt in de samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders in gezinshuizen. Ook vind je er een video van een ouder die vertelt waarom de samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders belangrijk is.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders