Verschillende vormen van gezinshuizen

Gezinshuizen kennen verschillende organisatievormen. Het hoofdonderscheid is of een gezinshuisouder in loondienst of als zelfstandige werkt. Zelfstandige gezinshuizen kunnen op hun beurt weer verdeeld worden in verschillende organisatievormen.

Gezinshuis in loondienst

De gezinshuisouders zijn in dienst bij een zorgaanbieder. De zorg en het verblijf zijn de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder.

Zelfstandig gezinshuis

De gezinshuisouders zijn zelfstandig ondernemer. Dat kan als franchisenemer, als onderaannemer of als vrijgevestigd gezinshuis. In de praktijk zijn er overigens ook combinaties, bijvoorbeeld een onderaannemer die ook via een franchiseorganisatie werkt of is aangesloten bij een samenwerkingsverband.

Franchisenemer via een franchiseorganisatie

Het gezinshuis is aangesloten bij een franchiseorganisatie. De franchiseorganisatie ondersteunt het gezinshuis in het ondernemerschap en houdt toezicht op de kwaliteit.

Onderaannemer bij zorgaanbieder

Het gezinshuis is onderaannemer bij een of meerdere zorgaanbieders. De zorgaanbieder koopt plaatsen in bij het zelfstandige gezinshuis. De zorgaanbieder is hoofdverantwoordelijk voor de zorg. Het gezinshuis voert de zorg uit en is verantwoordelijk voor het verblijf.

Vrijgevestigd

Bij vrijgevestigde gezinshuizen worden plekken rechtstreeks ingekocht door gemeenten. Anders dan bij onderaannemers draagt een vrijgevestigd gezinshuis de hoofdverantwoordelijkheid voor de zorg en het verblijf. Het gezinshuis is niet aangesloten bij een franchiseorganisatie.

Marije Verhoeks