Hoe werk ik goed samen met ouders?

Als gezinshuisouder zorg je voor het kind van iemand anders. Wel deel je het opvoederschap met deze ouders. Het is voor kinderen van wezenlijk belang dat zij zich ontspannen voelen in het contact tussen hun ouders en hun gezinshuisouders. Maar hoe zorg je voor een goede samenwerking?

Bij sommige kinderen zijn de ouders weinig betrokken in hun leven; bij andere kinderen spelen ouders een actieve rol. Ouders zijn onlosmakelijk verbonden met het kind. En kinderen zijn vaak loyaal aan hun ouders. Als gezinshuisouder heb je een verantwoordelijkheid in het onderhouden van een goed contact. Gedeeld opvoederschap biedt houvast: het geeft handvatten voor hoe je van betekenis kunt zijn voor de ouders, en op welke manier jij hen kunt ondersteunen in hun rol. Over dit thema lees je meer op de website Gedeeldopvoederschap.nl.

Gedeeld opvoederschap

Gedeeld opvoederschap betekent dat gezinshuisouders en ouders de zorg voor en de verantwoordelijkheid over het kind delen. In de praktijk betekent dit dat je vanaf de kennismaking goede samenwerkingsafspraken met elkaar maakt.

Belangrijke uitgangspunten voor deze samenwerking zijn:

De tijd nemen

Neem de tijd om elkaar te leren kennen. Stel vragen aan elkaar over wie je bent en waar je van houdt. Ken elkaars geschiedenis. Dat is helpend in de samenwerking.

Open zijn en verantwoordelijkheid en zorg delen

Met elkaar heb je de verantwoordelijkheid en zorg voor de opvoeding van het kind. Als gezinshuisouder kun je ouders actief betrekken bij de zorg voor het kind. Denk aan een gesprek op school of een bezoekje aan de kapper.

Empathisch en respectvol zijn

Heb begrip voor elkaars rol en positie. Als gezinshuisouder kun je de ouder laten merken dat die er mag zijn. Dit betekent vaak dat je achter het gedrag van ouders dient te kijken om het verdriet, de pijn of de onmacht te zien. Wanneer je ouders respectvol benadert, ontvang je sneller een respectvolle benadering van ouders terug.

Gastvrijheid en interesse tonen

Als gezinshuisouders kun je zorgen dat ouders zich welkom voelen in jouw huis. Drink een kop koffie met elkaar, eet een keer samen. En laat ouders delen in belangrijke gebeurtenissen in het leven van het kind.

Maatwerk

De mate en manier van betrokkenheid ziet er per kind anders uit en is dan ook maatwerk. Hoe klein of groot de rol van de ouder ook is, vraag zo nu en dan eens hoe ze hun betrokkenheid ervaren. Sta ervoor open dat hun rol kan veranderen en wees bereid om afspraken aan te passen.

Samen beslissen

Neem belangrijke beslissingen over het hulpverleningsplan en eventuele behandelingen zoveel mogelijk samen. Weeg meningen van zowel het kind als de ouders zorgvuldig af en neem die mee in je beslissingen.

Omgaan met spanning en meningsverschillen

Het is handig om vanaf de eerste dag elkaars wensen en behoeften te kennen en te bespreken. Zo kun je bijvoorbeeld regelmatig een overleg of koffiemomentje hebben om moeilijke dingen met elkaar te bespreken.

Naast de samenwerking met ouders werk je als gezinshuisouder ook samen met andere belangrijke mensen uit het netwerk van het kind: met broers en zussen, andere belangrijke familieleden, of vrienden en vriendinnen. Voor jongeren is het ook fijn om een vertrouwenspersoon toe te voegen. Om een goede samenwerking tussen ouders en gezinshuisouder te krijgen, is het verder van belang dat het team eromheen deze samenwerking ondersteunt. Meer hierover lees je op de pagina Samenwerken met andere professionals.

Website GedeeldopvoederschapSamenvatting Kwaliteitscriteria Gezinshuizen − NJi

Lees ook

Marije Verhoeks