Een goede match maken tussen gezinshuis, kind en ouders

Een stabiele gezinshuisplaatsing begint bij een goede start. De matching is van cruciaal belang voor het slagen van een gezinshuisplaatsing. Matching is een vak en een match maken is altijd maatwerk.

De klik tussen gezinshuisouders, ouders en kind is bijvoorbeeld een belangrijke factor voor het wel of niet slagen van een match. Naast die klik bestaat het matchingsproces uit een aantal stappen. Je kunt de stappen in verschillend tempo doorlopen.

Het systematisch doorlopen van de stappen helpt om de match zorgvuldig te maken. In sommige situaties doorloopt de matcher van het gezinshuis alle stappen. In andere situaties doorlopen de gezinshuisouders zelf de stappen. Afhankelijk van de situatie zijn de stappen hier en daar iets anders ingevuld. Bij een gezinshuis van een jeugdhulpaanbieder kan het bijvoorbeeld anders verlopen zijn dan in een franchiseconstructie of bij een zelfstandig gezinshuis.

De stappen van het matchingsproces

Stap 1: aanmelding beoordelen

De beschikbare informatie lezen en bedenken of plaatsing in het gezinshuis kan aansluiten bij de behoefte van het kind.

Stap 2: informatie verzamelen

Relevante informatie verzamelen en wensen, behoefte en mogelijkheden van de betrokkenen inventariseren. Is de informatie over het kind, de ouders en het gezinshuis compleet?

Stap 3: informatie vergelijken en een match voorstellen

Is er, op basis van alle informatie, een match op papier? Wat zijn de belangrijkste overwegingen bij de keuze voor deze match op papier?

Stap 4: voorstel match voorleggen aan gezinshuisouders

Gaan de gezinshuisouders akkoord met dit voorstel? Wat zijn de voors, tegens en twijfels?

Stap 5: voorstel match voorleggen aan kind en ouders

Gaan de ouders akkoord met vervolgstappen? Wat zijn hun voors, tegens en twijfels? Gaat het kind akkoord met vervolgstappen? Wat zijn de voors, tegens en twijfels?

Stap 6: kennismaking tussen kind, ouders en gezinshuisouders

Gaat iedereen akkoord? Zijn er voors, tegens of twijfels? Hoe is de klik?

Stap 7: match

Schat je in dat de match een stabiele plaatsing oplevert? Is er extra ondersteuning nodig om de match te laten slagen? Is het mogelijk die extra ondersteuning te organiseren?

Stap 8: wennen

Als het wentraject geslaagd is, kan de match doorgaan.

Handboek Methodisch Matchen

Wil je meer weten over matching? Het matchingsproces staat beschreven in het Handboek Methodisch Matchen. Het handboek is gebaseerd op onderzoek naar matching. Het maakt gebruik van de kennis over welke factoren een risico vormen en welke factoren een bescherming kunnen vormen voor een stabiele match. Het handboek is getoetst in de praktijk.

Uitgangspunten van methodisch matchen:

  • Informatieverzameling en -verstrekking is een voorwaarde voor een goede match.
  • Het doel van de match is een stabiele, onvoorwaardelijke opvoedrelatie.
  • De opvoedings- en ontwikkelingsbehoeften van het kind staan centraal.
  • De ouders krijgen een rol die past bij hun mogelijkheden en de behoeften van hun kind.
  • Binnen het matchingsproces is er aandacht voor de gehechtheid van het kind en een goede interactie tussen alle betrokkenen.
  • Als de match niet optimaal is, moet de inzet van hulp op maat het risico van afbreuk verminderen.

Verkorte versie handboek

Heb jij weinig tijd? En ben jij als professional betrokken bij de matching in pleegzorg of gezinshuizen? Of ben jij een gezinshuisouder die zelf verantwoordelijk is voor een goede match? Dan kan de Tool Methodisch Matchen je helpen. De tool is een verkorte versie van het handboek.

Marije Verhoeks