Wie beslist over mij?

Vaak is het niet je eigen beslissing om in een gezinshuis te gaan wonen. Toch is het belangrijk dat er naar jou wordt geluisterd. En dat je mag meepraten over grote en kleine beslissingen over jouw leven. Op deze pagina lees je over welke onderwerpen jij mag meepraten.

Wie beslist dat je niet meer thuis kunt wonen?

Het kan zijn dat de kinderrechter vindt dat het beter voor jou is om naar een gezinshuis te gaan. Het kan ook zijn dat je ouders dit zelf hebben besloten, omdat ze (tijdelijk) niet goed voor jou kunnen zorgen. Het is hoe dan ook een grote overgang voor je. Vaak heb je al het een en ander meegemaakt. En nu kom je in een voor jou nieuwe situatie terecht. Dan is het goed om te weten dat ook jouw mening telt.

Op zoek naar een gezinshuis

Als je niet thuis kunt wonen, is het belangrijk dat je in een gezinshuis komt waar je het fijn hebt. Waar je een goede band kunt opbouwen met de gezinshuisouders en de andere kinderen. En waar de gezinshuisouders jou de hulp en aandacht geven die jij nodig hebt. Voor hen is het daarom belangrijk om te weten wat jij fijn vindt. Vind je het bijvoorbeeld leuk als er vaak dingen samen worden gedaan in het gezinshuis, zoals spelletjes? Of juist niet? En wil je op dezelfde school blijven?

Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk rekening te houden met jouw wensen. Met deze informatie wordt gezocht naar een gezinshuis dat zo goed mogelijk bij jou past. Eerst kennismaken in het gezinshuis kan ook helpen om erachter te komen of de plek goed voelt.

Contact met ouders en vrienden

Met je hulpverleners, ouders en gezinshuisouders spreek je af hoe vaak en waar je je ouders kunt en wilt zien. Soms bepaalt de kinderrechter hoe vaak dit gebeurt. Daarnaast kun je met elkaar afspraken maken over het zien van andere familieleden die belangrijk voor je zijn. Bijvoorbeeld een broertje of zusje dat ergens anders woont.

Het is ook heel normaal dat je je vrienden wilt blijven zien van je oude school, sportclub of buurt. Helemaal als er veel verandert in je leven, zijn deze vertrouwde mensen juist belangrijk voor je. Kijk samen met je gezinshuisouders hoe je dit kunt regelen. Als je ver van elkaar woont, zal je waarschijnlijk minder vaak kunnen afspreken. Het leuke is wel dat je nu misschien bij elkaar kunt logeren.

Hobby's

Soms kun je bij je oude club of vereniging lid blijven. Soms lukt dit helaas niet omdat je nu te ver weg woont. Kijk dan met je gezinshuisouders of je in de buurt bijvoorbeeld kunt sporten of muziek maken. Of misschien kun je samen met je gezinshuisouders zoeken naar een nieuwe, leuke hobby voor jou.

Huisregels

Elk gezin is anders en daarom heeft elk gezin eigen huisregels. In jouw gezinshuis zijn er misschien regels die jij niet gewend bent. Bijvoorbeeld regels over hoe lang je mag gamen of internetten. In het begin kan dit wennen zijn. Als je niet kunt wennen aan deze huisregels of als je het niet met deze regels eens bent, praat er dan over met je gezinshuisouders. Leg uit waarom je de regel lastig vindt en welke regel je dan wel goed zou vinden. Misschien kunnen jullie samen tot een nieuwe regel komen of een andere oplossing vinden.

Zakgeld

Gezinshuisouders beslissen zelf of ze hun kinderen zakgeld geven en hoeveel. Als je graag zakgeld wilt, ga hier dan met hen over in gesprek. Als jullie het allebei een goed idee vinden, kunnen jullie bepalen hoeveel zakgeld je krijgt en wanneer. Het kan ook zijn dat je ouders of andere familie je graag zakgeld willen geven. Ook dan is het goed om hierover afspraken te maken met je ouders en je gezinshuisouders.

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren