Wie neemt belangrijke beslissingen over mijn kind?

Wie heeft de zeggenschap over belangrijke zaken in de opvoeding van een kind in een pleeggezin? Dat hangt af van wie wettelijk het gezag heeft.

Als jij het gezag hebt over jouw kind

Als je het gezag hebt over je kind, dan heb je ook voor de wet zeggenschap over belangrijke keuzes in het leven van je kind. Dat verandert niet als je kind in een pleeggezin gaat wonen.

Je beslist als ouder met gezag over de schoolkeuze, medische zaken en andere belangrijke aangelegenheden. De zeggenschap over de dagelijkse gang van zaken ligt voor een deel ook bij pleegouders en betrokken hulpverleners. In het zorgteam maak je samen met de pleegouders en hulpverleners afspraken over de dingen die belangrijk zijn voor jou en je kind.

Als jij niet het gezag hebt over jouw kind

Je kind blijft je kind, ook als het niet bij je woont of als je het gezag niet hebt. Een jeugdbeschermer is verantwoordelijk voor jouw kind wanneer jij niet zelf het gezag hebt.

De jeugdbeschermer zal jou betrekken bij belangrijke beslissingen in het leven van je kind. Jouw betrokkenheid is zeer gewenst, net als een goede samenwerking met de pleegouders. Zo kun je veel betekenen voor jouw kind: voor de ontwikkeling en het gevoel van welzijn. Ook kan het de relatie met jouw kind ten goede komen.

Maar als de jeugdbeschermer jouw keuzes niet in het belang vindt van je kind, dan kan de jeugdbeschermer dit meningsverschil voorleggen aan de kinderrechter. De kinderrechter neemt dan een besluit.

Lees meer informatie voor ouders bij de richtlijn Pleegzorg.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders