Wie neemt belangrijke beslissingen over mijn kind?

Wie beslist over belangrijke zaken in de opvoeding van een kind in een pleeggezin? Dat hangt af van wie wettelijk het gezag heeft.

Als jij het gezag hebt over jouw kind

Als jij het gezag over je kind hebt, mag je volgens de wet beslissen over belangrijke keuzes in het leven van je kind. Dat verandert niet als jouw kind in een pleeggezin gaat wonen.

Je beslist als ouder met gezag over de schoolkeuze, medische zaken en andere belangrijke dingen. Beslissingen over dagelijkse dingen mogen ook pleegouders en betrokken hulpverleners maken. In het zorgteam maak je samen met de pleegouders en hulpverleners afspraken over de dingen die belangrijk zijn voor jou en je kind.

Als jij niet het gezag hebt over jouw kind

Je kind blijft je kind, ook als het niet bij je woont of als je het gezag niet hebt. Een jeugdbeschermer is verantwoordelijk voor jouw kind wanneer jij niet zelf het gezag hebt.

De jeugdbeschermer zal jou betrekken bij belangrijke beslissingen in het leven van je kind. Jouw betrokkenheid is belangrijk, net als een goede samenwerking met de pleegouders. Zo kun je veel betekenen voor jouw kind: voor de ontwikkeling en voor hoe het zich voelt. Ook kan het goed zijn voor de relatie met jouw kind.

Maar als de jeugdbeschermer jouw keuzes niet goed vindt voor je kind, dan kan die dit verschil van mening bespreken met de kinderrechter. De kinderrechter neemt dan een besluit.

Lees meer informatie voor ouders bij de richtlijn Pleegzorg.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders