Onderzoek over pleegzorg

Goede, duurzame pleegzorg vraagt om veel kennis en kunde van pleeggezinnen en de professionals die hen begeleiden en ondersteunen. Hetzelfde geldt voor beleidsmedewerkers bij gemeenten. Er is veel onderzoek gedaan binnen pleegzorg. Via deze pagina vind je voor verschillende thema's de belangrijkste uitkomsten van deze onderzoeken. En daarbij een overzicht van de relevante onderzoeken.

Kinderen die tijdelijk of voor langere tijd niet meer thuis kunnen wonen, groeien bij voorkeur op in een gezinssituatie. Een pleeggezin biedt voor veel kinderen een passende plek om veilig en stabiel op te groeien. Informatie over bijvoorbeeld een goede matching, de ontwikkeling van pleegkinderen en passende ondersteuning aan pleegouders kan helpen om de hulp zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de vraag van het kind en zijn ouders. En het kan helpen de continuïteit van de pleegzorgplaatsing te bevorderen.

Het overzicht van onderzoeken toont de kennis die beschikbaar is in Nederland en België. Het zijn onderzoeken van 2016 of later. Het overzicht bevat vooralsnog alleen kwantitatief of kwalitatief empirisch onderzoek en literatuurstudies zoals systematische reviews en meta-analyses. Praktijkgestuurd onderzoek zal later toegevoegd worden.

Alleen op zoek naar cijfers? Bekijk dan Cijfers over pleegzorg.

Onderzoek per thema

De onderzoeken en resultaten per thema:

Voorbereiden en matchingOntwikkeling van pleegkinderenPerspectief en continuïteitSamenwerking tussen ouders en pleegoudersOndersteuning pleegouders en pleegzorgbegeleidersPleegzorg als vorm van jeugdhulp

Mis je een onderzoek of ben je bezig met een onderzoek binnen pleegzorg waar al over is gepubliceerd?
Meld je onderzoek aan.

Dit overzicht is samengesteld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen.

Foto Hoda Yamani

Hoda Yamani

medewerker inhoud