Onderzoek naar samenwerking tussen ouders en pleegouders

De samenwerking tussen ouders en pleegouders neemt een steeds belangrijkere rol in binnen pleegzorg. Omdat pleegkinderen loyaal willen zijn aan zowel ouders als pleegouders heeft gedeeld opvoederschap een positieve invloed op hun ontwikkeling. En dat komt de continuïteit van een pleegzorgplaatsing ten goede.

Resultaten samengevat

Belangrijke punten in de samenwerking

Gedeeld opvoederschap, met de ouder in zijn rol van unieke ouder van het kind en de pleegouder in zijn rol van opvoeder, krijgt meer en meer aandacht. Deze samenwerking tussen ouders en pleegouders is complex. Het is nodig dat er duidelijkheid is over de verdeling van zorg. Ook gelijkwaardigheid vormt een belangrijk punt in de samenwerking. Dit geeft ouders het gevoel dat ze nog steeds van waarde zijn in het leven van hun kind. Een succesvolle samenwerking tussen ouders en pleegouders komt  de continuïteit van een pleegzorgplaatsing ten goede. 

Methodiek 'Samenwerking Ondersteunen in Pleegzorg'

De methodiek 'Samenwerking Ondersteunen in Pleegzorg' (SOP) is een middel om de samenwerking tussen ouders en pleegouders te bevorderen. Volgens pleegouders en pleegzorgbegeleiders heeft deze methodiek een positief effect op de samenwerking tussen ouders en pleegouders. Daarentegen vinden  ouders dat de methodiek geen positief effect heeft.

Overzicht onderzoeken

Samenwerken tussen ouders en pleegouders
Een succesvolle samenwerking tussen ouders en pleegouders is een beschermende factor voor de continuïteit van een pleegzorgplaatsing. Duidelijkheid over de verdeling van zorg en gelijkwaardigheid tussen ouders en pleegouders zijn belangrijke punten in de samenwerking.

Evaluatie van 'Samenwerking Ondersteunen in Pleegzorg'
Onderzoek naar het effect van de methodiek 'Samenwerking Ondersteunen in Pleegzorg'. Deze heeft als doel om de samenwerkingsrelatie tussen ouders en pleegouders te verbeteren.

Bekijk meer resultaten van onderzoek over pleegzorg.

Foto Hoda Yamani

Hoda Yamani

medewerker inhoud