Identiteit van je kind in het pleeggezin

Je speelt als ouder een belangrijke rol in het leven van je kind. Ook als je kind tijdelijk of voor langere tijd in een pleeggezin woont. Dit gezin kan een andere routine, opvoeding, cultuur of religie hebben dan jij. Misschien vraagt jouw kind zich daardoor af wie het is en waar het thuishoort. Hoe ga je daarmee om?

Leven in twee werelden als pleegkind

Pleegouders proberen samen met jouw kind één gezin te vormen. Hierdoor ligt in het dagelijkse leven en de opvoeding vooral de aandacht op het leven binnen het pleeggezin. Soms is er daardoor weinig tijd en aandacht voor de achtergrond van jouw kind en waar jullie gezin oorspronkelijk vandaan komt. Het kan dan ook lastig zijn voor je kind om de eigen identiteit te behouden. Identiteit betekent je persoonlijkheid en alles wat je maakt tot wie je echt bent. Het is belangrijk dat je kind zich niet voelt alsof het klem zit tussen jou als ouder en de pleegouders. Je kind moet zich juist vrij en zonder zorgen tussen jou en de pleegouders heen en weer kunnen bewegen.

Je kind helpen bij identiteitsontwikkeling

Je wilt waarschijnlijk dat je kind zich goed voelt in het pleeggezin. Je kunt meerdere dingen doen om je kind hierbij te helpen:

  • Praat regelmatig met je kind over wie jullie zijn en waar jullie vandaan komen.
  • Probeer je kind aan te moedigen om te ontdekken wat de eigen interesses en hobby's zijn. Zo kan het eigen keuzes maken. Vraag hiervoor bijvoorbeeld een keer: 'Wat maakt jou, jou?' Vertel je kind daarna dat het belangrijk is om zichzelf te zijn. Ook al woont het in een nieuwe omgeving.
  • Maak samen met je kind een levensboek. Schrijf hierin waarom de dingen zijn zoals ze zijn en waarom je kind in het pleeggezin woont. Hierdoor kent jouw kind het verhaal en weet het waar het vandaan komt.
  • Maak met toestemming foto's van jou en je kind tijdens de begeleide bezoeken, zodat het altijd kan kijken naar hoe jullie gezin er samen uitziet.
  • Naast jou zijn vaak ook broers, zussen, opa's, oma's, neefjes, nichtjes, ooms of tantes belangrijk voor je kind. Bekijk met de pleegzorgbegeleider en pleegouders hoe deze mensen op een positieve manier betrokken kunnen blijven bij jouw kind. Zij kunnen voor een blijvende band zorgen tussen jouw kind en waar het vandaan komt.

Samenwerken met pleegouders en pleegzorgbegeleiders

Je hoopt misschien dat je kind bij een pleeggezin wordt geplaatst met dezelfde achtergrond en cultuur. Dat voelt vertrouwd. Pleegzorgorganisaties proberen voor pleegkinderen een zo goed mogelijk passend pleeggezin te vinden. Ze houden hierbij rekening met de verschillende achtergronden. Toch zijn er soms verschillen. Bijvoorbeeld omdat er niet genoeg pleegouders zijn.

Het is belangrijk om met de pleegouders en pleegzorgbegeleider te praten over jullie verschillende achtergronden. Denk van tevoren goed na wat voor jou en je kind belangrijk is als het gaat om normen, waarden en cultuur. Je kunt hierover met de pleegouders duidelijke afspraken maken. Bijvoorbeeld over hoe je kind kan deelnemen aan activiteiten die passen bij de cultuur of religie. En hoe jullie omgaan met belangrijke vieringen. Deze samenwerking is misschien niet altijd makkelijk: het kost tijd en geduld om elkaar te leren kennen en te begrijpen. Vraag de pleegzorgbegeleider om jullie te helpen bij het maken van dit soort afspraken.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders