Opgroeien doe je samen

Bouwen aan een stevige pedagogische basis

Een stevige pedagogische basis stimuleert de ontwikkeling van kinderen en ondersteunt ouders bij het opvoeden. Een stevige basis draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en helpt bij het omgaan met alledaagse problemen.

De pedagogische basis bestaat uit alle contacten, sociale relaties en leefomgevingen die bijdragen aan het opgroeien van kinderen. Dat zijn bijvoorbeeld buren, vrienden, leerkrachten, medewerkers van de opvang en sporttrainers. Iedereen heeft een rol: als samenleving vormen we samen het fundament voor opgroeien. Niet alleen professionals, maar alle mensen om kinderen heen.

Deze publicatie biedt een duiding van de beschikbare kennis over de pedagogische basis. Ook introduceren de auteurs een nieuwe definitie van het begrip pedagogische basis die beter aansluit bij het brede sociale domein.

Omslag Opgroeien doe je samen
Titel: 
Opgroeien doe je samen. Bouwen aan een stevige pedagogische basis
Auteur: 
Hoex. J., S. Vlaardingerbroek, M. Balledux, P. Speetjens en C. Vink
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
53 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie

Download de Factsheet pedagogische basisDownload de Infographic pedagogische basis