Bronnen over ouderschap en opvoeden

Abrahamse, S., S. Berens en K. Stals (2016). Generalistisch werken met jeugd en gezin in de wijk. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Anthonijsz, I., Dries, H., Berg-le Clercq, T. & Chênevert, C. (2010). Verkennende studie Relatieondersteunend aanbod Centra Jeugd en Gezin. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Bakker, I., K. Bakker, A. van Dijk en L. Terpstra (1998). O & O in perspectief. Utrecht, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).

Blokland, G. (2010). Over opvoeden gesproken : methodiekboek pedagogisch adviseren. Amsterdam: SWP Uitgeverij

Bucx, F. (2011). Gezinsrapport 2011 : een portret van het gezinsleven in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De Gideonsgemeenten (2006). Opvoed- en opgroeiondersteuning als lokale basisvoorziening. 

De Wolff, M., M. Oudhof, M. Kamphuis, M. L'Hoir, M. de Ruiter en B. Prinsen (2013). JGZ Richtlijn opvoedingsondersteuning, TSG 91, 429-436.

Dijk, M. van en M. Gemmeke, De kracht van de pedagogische civil society. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut

Graas, D., Liefaard, T., Schuengel, C., Slot, W. & Stegge, H. (Red.; 2009). De Wet Jeugdzorg in de dagelijkse praktijk (pag. 89-108). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Gravesteijn, C. (2013). Eerst ouderschap, dan opvoederschap. Pedagogiek,1,  49-55.

Gravesteijn, C., & Aartsma, M. (2015). Meer dan opvoeden. Perspectieven op het werken met ouders. Bussem: Uitgeverij Coutinho bv

Hermanns, J. (1992). Het sociale kapitaal van jonge kinderen: Jonge kinderen, opvoeders en opvoedingsondersteuning, Oratie op 18 maart 1992, Amsterdam, UVA.

Hermanns, J., F. Öry en G. Schrijvers (2005). Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter. Een advies over vroegtijdige signalering en interventies bij opvoed- en opgroeiproblemen. Utrecht: Inventgroep.

Hoogenboezem, G. en J. van der Meer (2009). CJG en de wensen en verwachtingen van ouders en jongeren. Gouda: JSO.

Ligtermoet, I., & Okma, K. (2014). Steun voor aanstaand ouders bij ouderschap en opvoeding. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Oudhof, M., M. de Wolff, M. de Ruiter, M. Kamphuis, M. L'Hoir B. Prinsen (2013). Opvoedingsondersteuning. Voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Prinsen, B., M. l'Hoir, M. de Ruiter, M. Oudhof, M. Kamphuis, M. de Wolff en L. Alpay (2012). Richtlijn opvoedingsondersteuning. Voor opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen in de jeugdgezondheidszorg in de context van het Centrum voor Jeugd en Gezin (Concept). Utrecht / Leiden: Nederlands Jeugdinstituut / TNO.

Roseboom, T. (2018). De eerste 1000 dagen. Utrecht: De tijdstroom

Winnubst, P., Jansen, S., & Jansen, M. (2014). Stichting Opvoeden: Onderzoek naar vragen van ouders. Baambrugge: De Jeugdzaak.

De kracht van alledaags ouderschap (z.j.). Manuscript in voorbereiding. Family Strengthening policy center (2005).

Marriage and relationship education. Will it reduce poverty and strengthen families. Family Strengthening policy center, Policy Brief, nr. 12, November 2005.